Axactor-sjef lover bedre resultater

Axactor leverte en negativ egenkapitalavkastning på fem prosent i 2020. Axactor-sjef Johnny Tsolis lover aksjonærene bedre resultater i 2021.

LA FREM TALL: Konsernsjef Johnny Tsolis i Axactor la onsdag frem tall for fjerde kvartal og årsresultatet for 2020. Foto: AXACTOR
Finans

 

Det har ikke vært feststemning for Axactor-aksjonærene på Oslo Børs etter coronakrakket i mars i fjor. Selv om Axactor-kursen har løftet seg betydelig siden bunnivået på 5 kroner er aksjekursen milevis unna nivået før pandemien.

For litt over ett år siden sto Axactor-kursen i nesten 20 kroner. Nå kan du handle Axactor-aksjer til 8,30 kroner.

Lover bedre tider

– Kan du love bedre tider for aksjonærene i 2021?

– Nå har vel 2020 lært oss at vi skal være forsiktig med å love noe. Men akkurat denne tar jeg sjansen på og sier tydelig ja, sier konsernsjef Johnny Tsolis til Finansavisen.

Onsdag la han frem resultatene for fjerde kvartal og årsresultatet for 2020. Resultat før skatt i fjerde kvartal ble 0,7 millioner euro mot 8,5 millioner euro i samme kvartal året før.

– Jeg synes selve inndrivelsen var på et akseptabelt nivå. Vi kan vise til vekst for alle våre forretningsområder sammenlignet med tredje kvartal, men dessverre nådde vi ikke helt opp dit vi hadde håpet. Dette skyldes blant annet at pandemien fremdeles gjør seg gjeldene, sier Tsolis.

– Kvartalet bærer preg av en del engangsposter, både positive og negative, sier han videre.

2020 som helhet endte med et underskudd på 28,4 millioner euro. Til sammenligning fikk Axactor et positivt resultat før skatt på 32,6 millioner euro i 2019. Egenkapitalavkastningen for 2020 ble minus fem prosent.

– Vi er selvsagt ikke fornøyd så lenge butikken går med tap. Men med det sagt så er jeg godt fornøyd med hvordan organisasjonen har respondert i en veldig krevende situasjon. Til tross for pandemien har vi levert en bruttoomsetning på nesten 330 millioner euro og en cash EBITDA på over 200 millioner euro, sier Tsolis.

Ikke kursløft etter grep

Rett før jul annonserte Axactor en omfattende restrukturering av balansen. Tsolis var dengang tydelig på at Axactors aksjekurs ikke hadde hentet seg inn på lik linje med konkurrentenes etter børskrakket i mars. Tsolis pekte på at usikkerhet rundt finansieringskapasitet og forfallstruktur kunne være noe av bakgrunnen for at kursen hang etter konkurrentene.

Et obligasjonslån på 200 millioner euro ble refinansiert og to bankfasiliteter ble slått sammen til bedre betingelser. Samtidig endret Axactor samarbeidsstrukturen med John Fredriksens private selskap Geveran Trading ved at Axactor kjøpte ut Fredriksens eierandel på 50 prosent i det felleseide investeringsselskapet Axactor Invest for 50 millioner Axactor-aksjer til kurs åtte kroner. I tillegg har selskapet hentet inn frisk kapital, både gjennom en rettet emisjon og en reperasjonsemisjon.

Overfor Finansavisen var Tsolis tydelig på at han ventet at aksjekursen ville respondere positivt på grepene selskapet ville gjennomføre.

Men Axactor-kursen har ikke løftet seg etter dette, heller tvert om. Da restruktureringen ble annonsert 9. desember i fjor sto kursen i litt over ni kroner. Nå er den lavere.

– Hva tror du tynger og når forventer du at markedet får tilbake troen på inkassoselskapene?

– Jeg tror en del selskaper i sektoren har hatt utfordringer med finansieringskapasitet og forfallstruktur på sine lån og at dette har vært med på å skape usikkerhet for investorene. Axactor har ikke vært noe unntak i så måte, men disse utfordringene har blitt adressert i refinansieringen av selskapet. I tillegg kan selvfølgelig pandemien skape kortsiktige utfordringer for inkassobransjen, sier Tsolis.

Bedre markedsutsikter

Markedet for salg av porteføljer har vært relativt stillestående igjennom fjoråret på grunn av pandemien, og i løpet av fjerde kvartal i fjor kjøpte Axactor misligholdte porteføljer for 22 millioner euro. Det er en stor nedgang fra samme tid året før da porteføljekjøpene beløp seg til 95 millioner euro. For året sett under ett har Axactor kjøpt porteføljer for 208 millioner euro, en nedgang fra 398 millioner euro året før.

En rekke analytikere Finansavisen har snakket med mener det vil komme et svært attraktivt marked for kjøp av misligholdte porteføljer når pandemien er tilbakelagt. I denne bransjen er det viktig å investere motsyklisk og med grepene Axactor foretok før jul er selskapet godt rigget til å hive seg over billige misligholdte porteføljer når den tid kommer.

– Jeg vurderer markedsutsiktene for sektoren som gode de neste årene. Vi forventer økte volumer for vår inkassovirksomhet i kjølevannet av pandemien. Vi ser også at prisene på gjeldsporteføljer fortsetter i riktig retning for Axactor. Det har bygget seg opp en del volumer igjennom både 2019 og 2020 som vi forventer skal komme til salgs i løpet av de neste par årene, sier Tsolis.

Axactor

(Mill. euro)4. kv./204. kv./19
Totale inntekter58,574,8
Totale driftskostnader37,251,0
EBITDA21,323,8
Resultat før skatt0,78,5

Axactor

  • Inkassobyrå innen både fremmedinkasso og oppkjøpsvirksomhet av gjeldsporteføljer med hovedkontor på Skøyen i Oslo. 
  • Konsernsjef er Johnny Tsolis, som tok over i slutten av juni 2020 etter at Endre Rangnes ble bedt om å gå på dagen i april. 
  • Styreleder Glen Ole Rødland ble stemt inn våren 2020, og største aksjonær er John Fredriksen-kontrollerte Geveran Trading.