NEL vil hente inn milliardbeløp

Hydrogenselskapet NEL vil hente inn milliardbeløp via en rettet emisjon.

EMISJON: NEL vil hente inn ny kapital gjennom en emisjon. Her toppsjef Jon André Løkke. Foto: Iván Kverme
Finans

 

Nel skriver i en melding etter børsslutt onsdag at selskapet ønsker å utstede 45.500.000 nye aksjer i selskapet gjennom en rettet emisjon, tilsvarende om lag 3,5 prosent av utestående aksjer i selskapet.

Prisen i emisjonen vil bestemmes gjennom en akselerert bokbyggingsprosess. Med dagens sluttkurs på 25,89 kroner aksjen ville emisjonen tilsvare en kapitalinnhenting rett i underkant av 1,2 milliarder kroner.

Ifølge meldingen vil selskapet hente inn kapitalen for å finansiere muligheter som finnes i markedet.

Forrige gang NEL hentet penger var i juli, da selskapet hentet inn 1,3 milliarder på samme grunnlag.