SpareBank 1 Markets anbefaler 9 aksjer

SpareBank 1 Markets kvitter seg med Hexagon Composites i ukeporteøljen. 

LIGGER FORAN OSLO BØRS: Hittil i år har SpareBank 1 Markets og analytiker Petter Kongslie en positiv avkastning på ukeporteføljen. Foto: Eivind Yggeseth
Finans

  -   -   -   -   -   -   -   -  

I løpet av forrige uke falt ukeporteføljen til SpareBank 1 Markets 0,7 prosent mens hovedindeksen på Oslo Børs la på seg 1,5 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 5,6 prosent hittil i år mens hovedindeksen kan vise til en oppgang på 2,6 prosent.

Den aksjen som gjorde det best i forrige uke var Equinor med en kursoppgang på 7,3 prosent etterfulgt av Kid som klatret 5,5 prosent.

Verst gikk det med Hexagon Composites som falt 16,3 prosent. Denne uken velger analytiker Petter Kongslie å kvitte seg med aksjen etter et samlet kursfall på 22,4 prosent.

Protector Forsikring er den aksjen som har gjort det best siden den ble tatt inn i porteføljen, med en kursoppgang på 27,5 prosent etterfulgt av Yara og Zalaris med kursoppganger på henholdsvis 14,7 prosent og 13,7 prosent.

Ukeporteføljen til SpareBank 1 Markets

AksjeTatt inn i porteføljenTotal avkastning
Equinor04.01.202112,3 prosent
Telenor04.01.2021-4,2 prosent
Protector Forsikring04.01.202127,5 prosent
Crayon04.01.20217,7 prosent
Zalaris04.01.202113,7 prosent
ContextVision04.01.2021-11,2 prosent
Salmar04.01.202113,1 prosent
Kid04.01.20216,8 prosent
Yara04.01.202114,7 prosent