Forslag til ny skattelov i USA kan bli dyrt for verdens rikeste

Et forslag om en ny skattelov ville gjort at Jeff Bezos ville skylde 5,7 milliarder dollar i skatt for 2020.

SKATT: Med den foreslåtte skatteloven for verdens aller rikeste risikerer Amazon-grunnlegger Jeff Bezos å måtte betale 5 milliarder dollar for 2020. Foto: Bloomberg
Finans

En gruppe demokrater i det amerikanske senatet og Representantenes hus gikk på mandag sammen med Bernie Sanders for å fremme et forslag om en skattereform for de aller rikeste, en «ultra-millionær skatt», skriver CNBC.

Lovendringen ville gitt en årlig formueskatt på to prosent for formuer over 50 millioner dollar, tilsvarende nesten en halv milliard kroner, og tre prosent for formuer over én milliard dollar.

For verdens rikeste mann Jeff Bezos, ville det bety at multimilliardæren ville måtte betale over 5,7 milliarder dollar i skatt for 2020, skriver nyhetsmediet onsdag.

Ifølge den demokratiske senatoren Elizabeth Warren ville skatten kun påvirke de aller rikeste av de rikeste, de topp 0,05 prosent.

Skatteinntektene er estimert til å komme på over 3.000 milliarder dollar over ti år, og ville kunne brukes til støtteapparater for barn, utdanningsinfrastruktur og satsing på ren energi.

Ifølge Warren er skatten blitt enda viktigere under coronakrisen, ettersom pandemien har akselerert skille mellom rik og fattig i USA.

«Vi forstår retningen vi har gått. Denne pandemien har skapt flere milliardærer» sa Warren til CNBC.

Kritikere har uttalt at avgiften kanskje ikke er konstitusjonell og vil lett kunne unngås av de velstående. De fleste land i Europa har gått vekk fra en slik formuesskatt siden de fikk mindre inntekter enn forventet og fordi skatten lett ble unngått av millionærer og milliardærer.