Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) har kjøpt 40.000 aksjer i Entra, ifølge en melding fra selskapet mandag.

Dette øker SBBs totale beholdning til 9.108.193 aksjer i Entra, tilsvarende fem prosent av de utestående aksjene.