Ferd med rekordresultat etter coronaåret

Andresen-familiens investeringsselskap knuste avkastningen både på Oslo Børs og boligprisveksten i Oslo i 2020, og skuffet inn hele 6,1 milliarder kroner.

REKORDOVERSKUDD: Konsernsjef Morten Borge (t.v.) med eier og styreleder Johan H. Andresen økte den verdijusterte egenkapitalen med 6,1 milliarder i 2020. Foto: NTB SCANPIX
Finans

– Det ble et annerledes og svært krevende år. Aldri har jobben som langsiktig eier vært mer meningsfull, og vi føler på et stort ansvar, sier konsernsjef Morten Borge i Ferd til Finansavisen.

Andresen-familiens investeringsselskap ble naturlig nok påvirket av usikkerhet og nervøsitet i fjoråret, men uten at det fremkommer i særlig grad i det foreløpige årsregnskapet.

For ved utgangen av et år preget av nedstengninger, krise og støtteordninger økte den verdijusterte egenkapitalen med utrolige 6,1 milliarder kroner, fra 35 til 41,1 milliarder kroner.

– Det solide fundamentet vi har bygget Ferd på gjennom flere tiår, det å satse på større selskaper i forskjellige sektorer, har tjent oss vel i 2020, fortsetter Borge.

Alle områder over 15 prosent

Ferd-konsernet er bygget opp med fem bein, hvor Ferd Capital er det største. Under denne paraplyen har Ferd de langsiktige og større investeringene, med en verdi på 24,3 milliarder kroner, etter en avkastning på 24 prosent i fjor.

– Men alle satsningsområder har levert 15 prosent eller høyere, med 17,8 prosent på toppen. Det gjør at vi øker verdiene med 6,1 milliarder kroner og får et historisk høyt resultat, sier konsernsjefen.

– Hva dro avkastningen så høyt i fjor?

– Bredden er avgjørende, ikke et enkelt selskap, sier Borge.

For både privateide selskaper som Aibel, Simployer, Elopak og Brav ligger i Ferd Capital, men også de større børsnoterte selskapene. 

EIER BRAV: Som igjen eier Swix. Foto: Swix

I 2020 ble den svenske netthandelsaktøren Boozt blant de store coronavinnerne på Stockholm-børsen, og steg mer enn 300 prosent gjennom året. Ferd er største aksjonær med snaue 10 prosents eierandel, og er etter kursoppgangen blant selskapets største eksponeringer på børs.

– Svært diversifisert portefølje

Gjennom fjoråret fikk Ferd 5,2 milliarder kroner fra realisasjoner og utbytter, og har med det store finansielle muskler, til tross for et svært aktivt fjorår.

Hele 7,7 milliarder ble sysselsatt på børs, i selskaper og ikke minst i eiendom. 

Kjøpet av NRK-tomten på Marienlyst er uttalt som 3,75 milliarder kroner, men kan stige til 5 milliarder, når reguleringsplanen er klar.

SKAL BYGGE: 1.200 leiligheter på NRK-tomten på Marienlyst. Foto: Tore Meek

– I sum går vi inn i året med en robust og bred portefølje. Det er høy verdsettelse på børsene, og lave renter, som kanskje skal stige. Men vi står med en svært diversifisert portefølje, sier Borge.

På tross av en nedgang i yielden og en boligprisvekst på 12 prosent i Oslo leverte Ferd Eiendom en avkastning på 15,7 prosent. Eiendomsverdiene var ved inngangen til året på 14,3 milliarder, hvor egenkapitalverdien stod for 5,4 milliarder kroner.

Oslo Børs steg 4,5 prosent i 2020.

Traff under coronakrakket

I tillegg til «Capital» og «Eiendom» består beina i Ferd av «Invest», «Ekstern Forvaltning», og «Øvrig Virksomhet».

Ferd Ekstern Forvaltning leverte 22,4 prosent i fjor, med en markedsverdi på 4,8 milliarder, mens Invest, som er konsernets eksponering mot de nordiske børsene, en avkastning på 14,8 prosent.

– Er det fristende å ta ned risikoen etter et så godt år?

– I mars og april tok vi opp risikoen ved å investere 2 milliarder kroner på børsene, sier Borge.

Han fortsetter:

– Mot slutten av fjoråret bygget vi gradvis opp likviditet og investeringskapasitet, etterhvert som markedene beveget seg.

Elopak nærmer seg børs

Med 13,2 milliarder kroner i likvide papirer, fordelt på 2,2 milliarder kroner i cash og 11 milliarder i børsnoterte papirer, aksjefond og likvide hedgefond, kan Andresen-familiens mannskap få mye å gjøre også i 2021.

For selv om rederiet Fjordline har trengt påfyll to ganger for å overleve coronakrisen har Ferd en annen potensiell juvel som kan skaffe nye milliarder på bok.

– I januar annonserte vi planer om å børsnotere Elopak, sier Borge.

Halvannen måned senere er planene nærmere en realisering:

SUSER MOT BØRS: Kartongkonsernet Elopak. Foto: Anders Horntvedt

– Hovedsporet er en notering på hovedlisten på Oslo Børs, og nå er vi i gang med noteringsprosessen der.

I 2020 omsatte kartongkonsernet Elopak for over 930 millioner euro, 9,6 milliarder norske kroner, med et driftsresultat før av- og nedskrivninger på over 125 millioner euro, 1,3 milliarder norske kroner.

Sammenlignbare «peers» prises til en EBITDA-multippel mellom 10-14x, som for Ferd betyr at Elopak kan prises til 15,45 milliarder med en multippel på 12x.

– Jeg skal ikke mene noe om prisingen, men som eiere ser vi at dagens ledelse i Elopak har bidratt til en imponerende utvikling og Elopaks produkter og forretningsmodell står støtt uavhengig av pandemier og større kriser. Vi ser store vekstmuligheter for Elopak fremover, både gjennom innovasjon og i nye markeder, sier Borge.