Dette er aksjesjef Leif Eriksrøds 6 favorittaksjer

– I februar valgte vi å gå ut av grønt og inn i syklisk, sier aksjesjef Leif Eriksrød.

MARS: Aksjesjef Leif Eriksrød foretar flere endringer i porteføljen til Alfred Berg Gambak. Foto: Eivind Yggeseth
Finans

  -   -   -   -   -  

I februar hadde aksjesjef Leif Eriksrød en avkastning på 3,1 prosent i Alfred Berg Gambak og endte dermed bak hovedindeksen på Oslo Børs som gikk opp 4,2 prosent og fondsindeksen som la på seg 4,1 prosent. Fondets aktive andel var 51,2 prosent.

– Oljeprisen har vært veldig sterk og vi hadde lite energi i porteføljen i starten av måneden. I perioden valgte vi også å gå ut av grønt og inn i syklisk. Slik sett følger vi markedet, sier Eriksrød til Finansavisen.

Februar ble i stor grad en positiv måned for verdens finansmarkeder, slår forvalteren fast i den siste månedsrapporten og minner om at aksjemarkeder, høyrentemarkeder, samt olje og andre råvarer endte måneden i grønt. Det store temaet var ifølge Eriksrød renter og inflasjon, i tillegg til corona.

Nordic Semiconductor er favoritten

Ved månedsskiftet var Gambaks største posisjoner Nordic Semiconductor (5,8 prosent), DNB (4,8 prosent) og Borregaard (4,3 prosent).

Aksjene som bidro mest i positiv retning i februar var Nordic Semiconductor som steg 23,3 prosent og Kid som gikk opp 19,7 prosent. De som trakk mest ned var Scatec som falt 23,0 prosent og Hexagon Composites som falt 17,6 prosent.

– Nordic Semiconductor har gått litt tilbake etter den siste tids sektorrotasjon, og spørsmålet er om det er varig. Det er det alt for tidlig å konkludere med. Om Opec-disiplinen holder seg vil det også gi en høy oljepris, sier Eriksrød til Finansavisen.

Solgte seg ned i Scatec og Nel

I løpet av måneden har Eriksrød økt posisjonene i selskaper som Storebrand og Norsk Hydro mens han har solgt seg ned i Scatec og Nel.

I sin taktiske allokering anbefaler Alfred Berg Gambak en nøytralvekt i norske aksjer. Årsaken til det er at usikkerheten for tiden er svært høy og fortsatt store svingninger må påregnes, ifølge forvalterne. De mener fremdeles at aksjemarkedet fremstår som attraktivt sammenlignet med alternative investeringsmuligheter på grunn av lave renter internasjonalt.

– Oljeprisen har i løpet av kort tid gått fra 50 til 70 dollar fatet. Forskjellen på en oljepris på 50 og 70 dollar fatet er at Oslo Børs går fra å være høyt priset til normalt priset, sier Eriksrød.

Gambaks største posisjoner

1. Nordic Semiconductor:5,8 prosent av porteføljen
2. DNB:4,8 prosent av porteføljen
3. Borregaard:4,3 prosent av porteføljen
4. Yara:4,2 prosent av porteføljen
5. SpareBank 1 SR-Bank:4,1 prosent av porteføljen
6. Kid:3,8 prosent av porteføljen