Pareto varsler utbytterush

Pareto-analytiker Vegard Toverud tror økte renter vil sende utbyttene til værs, og oppgraderer til Kjøp basert på langt høyere estimater enn resten av markedet.

OVERGÅR KONSENSUS: Høye renter øker troen på kraftig økning i utbyttene, tror Pareto-analytiker Vegard Toverud. Foto: Brian Cliff Olguin
Finans

Lave renter er slitsomt for forsikringsselskaper som lever av å levere avkastning til pensjonskundene. Men sterk renteutvikling i første kvartal får Vegard Toverud til å tro på økte utbytter i 2021 og 2022.

Pareto-analytikeren gjør ikke store endringer i inntjeningsestimatene, men han ligger uansett mellom 13 og 21 prosent høyere enn konsensus, og oppgraderer nå Storebrand-aksjen fra Hold til Kjøp etter å ha sendt kursmålet fra 75 til 100 kroner.

Solvensboom

Den nye Storebrand-analysen ble sendt til Pareto-kundene tirsdag kveld. I analysen spår Toverud at Storebrand kommer til å levere utbytte på 4 kroner pr. aksje i 2021, opp fra tidligere spådom om 3,50 kroner pr. aksje.

Den kraftigste økningen har han imidlertid gjort for 2022. Der hever han utbytteanslaget fra 3,75 kroner pr. aksje til 4,50 pr. aksje. Toverud mener følgelig han har sett noe resten av markedet ikke har sett, da også utbytteanslagene ligger langt over resten av markedsanslagene.

Alt baserer seg på at den sterke renteutviklingen støtter en økning i solvenskapitalen til over 180 prosent og helt til 185 prosent ved slutten av 2021, sammenlignet med 166 prosent uten overgangsstøtte ved inngangen til året.

Kutter estimater

Til tross for at Toverud ligger langt høyere enn konsensus hva gjelder estimater, har han ikke gjort store endringer i inntjeningsforventningene foran kvartalsrapporten som kommer 28. april. Han tror et sterkt aksjemarked påvirker inntjeningen i SPP positivt, men tror det vil motvirkes av en svekket svensk krone.

Han viser også til at Storebrands nye obligasjonslån samt tilbakekjøp av eksisterende lån vil påvirke inntjeningen negativt, men styrke solvenskapitalen. Derfor kutter Toverud inntjeningsanslaget for første kvartal fra 1,32 til 1,12 kroner pr. aksje, mens resultatet pr. aksje for året samt de neste to årene kuttes henholdsvis 3 prosent og 1 prosent.

Kursmål gir P/E 15

I Pareto-analysen skriver Toverud at solvenskapitalen vil overstige 180 prosent uten overgangsstøtte, som trolig vil forsvinne i løpet av kvartalet. Kursmålet på 100 kroner tilsier en PE på 15 for 2023, og et kurspotensial på 16 prosent fra dagens børskurs.