Tangen setter sitt stempel på NBIM-strategi

NBIM skal i større grad holde seg unna klart farlige aksjer. – Det er ting som jeg har hatt med meg og som jeg har sett faktisk fungerer, sier Nicolai Tangen.

NY STRATEGI: Oljefondsjef Nicolai Tangen presenterte onsdag hva Oljefondet vil legge mer vekt på. Foto: NTB
Finans

– Det som er interessant med dette strategidokumentet er at det er kort, spesifikt, og ambisiøst, sier NBIM-sjef Nicolai Tangen.

Den nye strategirapporten for forvaltningen av Oljefondet gjelder til og med 2022.

– Du kan levere på punktene her, og alle punktene er knyttet til underpunkter som vi kan levere på. Det har vi halvannet år å gjøre på.

– Vil dere ved utløpet av strategiperioden legge frem en evaluering av i hvilken grad dere har innfridd målene i rapporten?

– Da er det naturlig at vi tar en fot i bakken og evaluerer oss selv. Jeg tenker at vi, som alle andre steder, kan være flinkere til å analysere svakheter og forbedre oss.

Skyr noen aksjer

NBIM vil legge mindre vekt på top down-strategier, men heller delegere mest mulig.

– Vi har hatt tre brede investeringsstrategier: Langsiktige allokeringsstrategier, verdipapirseleksjon, og forbedrede investeringsstrategier. Denne planen innebærer mer vektlegging på de to siste, og mindre på den første. Så mindre top down, sier NBIMs nestleder Trond Grande.

NBIM skal blant annet legge mer vekt på negativ seleksjon, altså holde seg unna aksjer med skrale utsikter.

– Skyldes justeringene at dere vil gjøre mindre av det som ikke har fungert så godt og mer av det som har fungert godt, eller at det nå er nye ting som fungerer godt?

– De nye tingene er jo ikke ting som ikke har vært forsøkt. Det er ting som jeg har hatt med meg og som jeg har sett faktisk fungerer, sier Tangen, som tiltrådte som NBIM-sjef høsten 2020.

– Jeg har sett at man kan sjalte ut investeringer ved å bruke såkalt forensic accounting. Jeg har sett over en lang periode hvor virkningsfullt det kan være. Det finnes ting og erfaringer som for så vidt er nye for Oljefondet, i alle fall til en viss grad.

Mitt første spørsmål var: Hvorfor gjør vi ikke mer av dette, når det er så virkningsfullt
Nicolai Tangen, NBIM

Da NBIM solgte seg ut av det tyske skandaleselskapet Wirecard, var det riktignok inne på noe av det samme, understreker Tangen.

– Jeg tenker at dette er noe man kan utvikle videre, sier han.

Tangen trekker frem ESG-risikobaserte nedsalg som noe av det virkelig imponerende han så da han begynte i NBIM: Forventningsdokumenter, operasjonalisering, tallfesting, screening, oppfølging og nedsalg. 

– Det er ekstremt imponerende bruk av data. Mitt første spørsmål var: Hvorfor gjør vi ikke mer av dette, når det er så virkningsfullt, sier Tangen.

NBIM nekter for at justeringene innebærer mer aktiv forvaltning. Risikorammen er den samme, det handler mer om hvordan risikobudsjettet brukes, ifølge Tangen og Gjerde.

Ansatte skal takle tap

NBIM skal fremover fokusere mer på optimering av prosesser, teknologi og utvikling av ansatte.

– Punktet om prosess er veldig viktig, sier NBIM-sjef Nicolai Tangen.

– Det som er frustrerende med porteføljeforvaltning er at på kort sikt er det jo ingen sammenheng mellom den jobben du putter inn og de resultatene som kommer ut. 

Til det er det for mye som er avhengig av eksterne faktorer.

– Men på lang sikt er det ekstremt tett sammenheng. Det å ha en prosess som du følger, gjør at de gangene du gjør det dårligere enn markedet vet du i alle fall at prosessen er korrekt. Du vet at resultatene kommer til slutt. Det å ha en klar prosess reduserer stressnivået og frustrasjonen. Det er spesielt viktig når du har volatile markeder.

I kapitalforvaltning er feil de viktigste produktene du har har.
Nicolai Tangen, NBIM

NBIM har bygget opp en simulator der feilene forvalterne gjør blir satt inn i et system.

– I kapitalforvaltning er feil de viktigste produktene du har har. Du kan lære av dem og bruke dem til å forbedre deg. Du skal bare forbedre deg fra 50 prosent til 51 prosent, så blir du genierklært, sier Tangen.

NBIM vil i større grad bruke teknologi sammen med mental trening av ansatte, og har hentet Anders Meling fra Olympiatoppen for å hjelpe med psyken.

– Hvordan påvirker det beslutningene dine når du har tapt masse penger? Jone kommer på jobb, tapte 1 milliard dollar i går: Hva gjør det med risikoviljen din? Hvordan kommer du deg over et slikt tap, spør Tangen.