Strateger: Nye vinnere i markedet

«Er markedet tilbake til 2020-mønster?», spør Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen.

NORDEA-STRATEGER: Erik Bruce og Joachim Bernhardsen. Foto: Eivind Yggeseth
Finans

På tross av sterke nøkkeltall har lange renter trukket ned denne uken. Denne kombinasjonen har blitt svært godt mottatt i aksjemarkedet, skriver Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen i en fersk rapport.

«Mens markedene hittil i år har blitt drevet høyere av kraftig oppgang i små selskaper og sykliske aksjer så har denne trenden møtt motstand i det siste. Vekstaksjer, med de store tech-selskapene i førersetet, har prestert i kjølvannet av noe lavere renter», fortsetter strategene.

Tech-aksjene

Bruce og Bernhardsen påpeker at sykliske sektorer hittil i år har prestert over defensive sektorer, at small caps har prestert over large caps, og at verdi har prestert over vekst. Den siste måneden har det snudd.

«En del av forklaringen er nok at lange renter har flatet ut, etter toppen på 1,74 prosent i slutten av mars. Torsdag falt de under 1,60 prosent. I takt med at rentene har flatet ut har tech-aksjer gjort det bra», skriver strategene, og påpeker at NYFANG+-indeksen fra det siste lavpunktet i mars er opp 13 prosent.

«Det forklarer i stor grad at vekst har gjort det bedre enn verdi, men også at large caps gjør det bedre enn small caps. Mange av de store tech-navnene faller inn i kategorien large caps», påpeker de.

Flater ut

Bruce og Bernhardsen peker på at den 10-årige amerikanske statsrenten gjennom første kvartal økte med 0,83 prosentpoeng, noe de mener historisk sett må karakteriseres som en stor økning.

«Vi er derfor ikke overrasket over at rentene tar en pust i bakken. En slik «pustepause» kan vare noe tid, men den underliggende trenden venter vi fortsatt er opp», skriver strategene, men påpeker at det også er begrenset hvor høye rentene kan bli.

«Vi tror det blir vanskelig å presse 10-årsrenten over 2-2,20 prosent-området i år med et så forsiktig anslag på den langsiktige renten som Fed har nå», konkluderer de.