Nordmenn har satt inn mer penger i aksjefond på ett år enn de gjorde i 11 år før

Siden april i fjor har det blitt nettotegnet aksjefond for 75 milliarder kroner. Fra januar 2009 til mars 2020 var nettotegningene på kun 43 milliarder. 

ENORM VEKST: Fantastiske markeder, negative realrenter og coronastengte samfunn gjør at folk setter penger i aksjefond. Dette bildet av blomster som spirer i vårsola utenfor Oslo Børs, ble tatt denne uken. Foto: NTB
Finans

– Er det sant? At det har vært veldig gode tall de seneste månedene er jo kjent, men akkurat dette var jeg faktisk ikke klar over, sier adm. direktør Bernt S. Zakariassen i Verdipapirfondenes forening (VFF).

Finansavisen har gjennomgått tall fra VFF siden 2009 og kan konkludere med at nordmenn har satt mer penger inn i aksjefond etter coronakrakket i mars 2020 enn de gjorde samlet sett fra 2009 til børsene stupte i fjor. 2009 markerte starten på den langvarige børsoppgangen etter finanskrisen. Siden har eksempelvis Oslo Børs' hovedindeks steget fra 240 poeng til over 1.000 poeng.

11 måneder slo 11 år

Fra januar 2009 til mars 2020 satte nordmenn inn 43 milliarder kroner mer enn de trakk ut av aksjefond. Og siden april 2020 til mars 2021 er dette tallet på hele 75 milliarder kroner. 

HAR TALLENE: Bernt S. Zakariassen, adm. direktør i Verdipapirfondenes forening. Foto: VFF
Dette er veldig sterke tall,
Eric von Koss Torkildsen, Pareto Asset Management

Tallene er enda mer ekstreme hvis man kun ser på personkundenes nettotegninger i aksjefond. Frem til 2020 varierte de årlige nettotegningene på mellom minus 3 milliarder og pluss 5 milliarder kroner. Men siden april 2020 har personkundene nettotegnet aksjefond for hele 29 milliarder kroner. 2020 ble et rekordår på 17 milliarder, til tross for at 4 milliarder ble trukket ut i mars 2020.

– Dette er veldig sterke tall, sier adm. direktør Eric von Koss Torkildsen i Pareto Asset Management, som selv ser at pengene strømmer inn om dagen.

Ifølge VFF økte den totale forvaltningskapitalen til Pareto med 12,2 prosent bare i årets tre første måneder. Av de 20 norske forvaltningshusene i VFFs statistikk var det kun First Fondene som hadde høyere vekst.

Samme trend i andre land

Pengestrømmen inn i aksjefond her til lands ligner trenden i USA. I forrige uke skrev amerikansk finanspresse at investorer har satt mer penger inn i aksjefond bare de seneste fem månedene, enn det de har gjort i de tolv årene før.

Tallene kom fra Bank of America, som viste til nettotegninger på 576 milliarder dollar siden november 2020, sammenlignet med samlede nettotegninger på 452 milliarder siden begynnelsen på bullmarkedet etter finanskrisen i 2008/2009.

– Det er en global trend at sparetakten er opp vesentlig. Det henger sammen med flere faktorer, der den ene faktoren er kraftig økt pengemengde i flere store økonomier, og en annen viktig faktor er at det lave rentenivået gjør bankinnskudd mindre attraktivt, sier Torkildsen.

Flere mørke år

Men selv om tallene fra VFF viser en ekstraordinær pengestrøm inn i aksjefond om dagen, er det også et poeng at nettotegningene i de 11 årene før coronakrakket var volatile og samlet sett ganske labre.  

Det begynte bra rett etter finanskrisen. 2009 hadde en rekordhøy nettotegning på 43 milliarder kroner. Men i 2014 og 2015 var det store uttak fra norske aksjefond. Flere Finansavisen har snakket med tror det skyldes en kombinasjon av oljeprisfallet og at Skagen Fondene mistet både norske og utenlandske kunder. Og når det ble trukket 34 milliarder kroner ut av norske aksjefond bare i mars 2020, da børsene stupte på grunn av coronaviruset, trekker dette det samlede tallet betydelig ned for den perioden vi sammenligner med. 

- GLOBAL TREND: Eric von Koss Torkildsen, adm. direktør i Pareto Asset Management. Foto: Pareto

Rentefond også populært

Ser vi på nettotegninger i alle typer verdipapirfond i VFFs statistikk, er det strømmet 65 milliarder kroner inn til forvaltningshusene bare i årets tre første måneder.

«Det høyeste tallet i et første kvartal noen gang», skrev VFF i pressemeldingen. 

65 milliarder er mer enn i hele 2020, da nettotegningene var på 54 milliarder. I 2018 og 2019 var nettotegningene på henholdsvis 32 og 47 milliarder. 2020 ble altså et godt år til tross for coronakrakket i mars, løftet av det som skjedde i månedene etter krakket. Fra april i fjor til mars 2021 er nettotegningene i alle typer verdipapirfond på 166 milliarder kroner. 

DNB Asset Management hadde i årets første kvartal 15,8 milliarder kroner i nettotegninger, mens KLP og Storebrand fulgte etter med henholdsvis 9,8 og 9,5 milliarder. Av de 20 forvaltningsselskapene på listen, var det bare Skagen Fondene som opplevde at det gikk mer penger ut enn inn.