Arctic hudflettes av Finanstilsynet

Arctics analysesjef Morten Nystrøm hamstret aksjer i Quantafuel, BW Energy og Aker BioMarine før analyser. Nå hudflettes han og selskapet av Finanstilsynet.

FÅR KJEFT: Arctic Securities-sjef Mads Syversen mener problemet var at analysesjefen ikke fulgte selskapets regler. Finanstilsynet er uenig med ham. Foto: Kapital
Finans

Arctic Securities har ikke sørget for rutiner og prosedyrer når analytikere handler i aksjer de analyserer. Det er konklusjonen fra Finanstilsynet i en 21 siders hudfletting av meglerhuset.

Den 14. oktober 2020 avslørte Finansavisen hvordan Arctics analysesjef Morten Nystrøm hadde hamstret aksjer i Quantafuel rett før han publiserte en analyse der han skrev «Kjøp» til kundene og spådde tredobling av aksjekursen.

Finansavisen avslørte at Nystrøm også hadde hamstret BW Energy-aksjer før en tilsvarende analyse, og nå fremgår det av Finanstilsynets rapport om Arctic Securities at dette også skjedde i Aker BioMarine.

KJØPTE FØR KUNDENE: Morten Nystrøm kjøpte selv aksjer i Quantafuel, BW Energy og Aker BioMarine før meglerhuset rykket ut med kjøpsanalyser til kundene. Foto: Foto: Iván Kverme

Tilsynet uenig med Arctic

Arctic Securities har forsvart seg med at forholdene kun gjelder én enkelt ansatt som ikke har fulgt selskapets regler. Dette får de ikke gehør for.

I rapporten skriver imidlertid Finanstilsynet at de ikke er enig med Arctic i dette. Tilsynet understreker at lederes adferd har større potensial for å påvirke compliance- og forretningskulturen i et foretak, og at regelbrudd begått av ledere også vil medføre en økt risiko for at tilliten til foretaket og tilliten til markedet svekkes.

Finanstilsynet konkluderer med at Arctic Securities ikke har hatt på plass rutiner og prosedyrer for å sikre at analytikere med kunnskap om sannsynlig tidspunkt for offentliggjøring og innholdet i en investeringsanalyse ikke handler for egen eller andres regning i aksjen før kundene.

Ikke ærlig, redelig og profesjonelt

Finanstilsynet mener også at meglerhuset ikke har innrettet virksomheten for å hindre at risikoen for interesekonflikter oppstår mellom selskapet og dets kunder. Tilsynet mener Arctic ikke har sørget for interne retningslinjer, rutiner og kontrollmetoder for personlige transaksjoner av selskapets ledere og ansatte.

Til slutt fastslås det at Arctic ikke har utøvet virksomheten i samsvar med god forretningsskikk, og opptrådt ærlig, redelig og profesjonelt til å påse at kundenes beste interesse og markedets integritet ivaretas.

Handlet fire aksjer

Det fremgår av rapporten at Morten Nystrøm var den som bestemte hvilke selskaper som skulle analyseres i Arctic Securities. I juli 2020 ba han en analytiker forberede en analyse av Quantafuel, og Nystrøm ble holdt orientert i august. 

Nystrøm kjøpte Quantafuel-aksjer 17. august og 26. august, og Arctic hevder selskapet formelt besluttet å skrive analyse den 31. august. Finanstilsynet skriver at de ikke legger vekt på dette. 

Tilsynet viser til at Nystrøm deltok i møter med Quantafuel-ledelsen dagen før og daten etter at Nystrøm kjøpte de siste aksjene i selskapet. De mener han kjente til den sannsynlige konklusjonen i analysen.

Sterkt involvert i BW-analyse

I BW Energy kjøpte Nystrøm aksjer i perioden 28. februar til 3. april 2020. Da hadde han akkurat bistått ansvarlig analytiker i utarbeidelsen av en IPO-analyse av BW Energy som følge av sin kjennskap til BW Offshore, som selskapet ble spunnet ut fra.

Da analysen ble publisert den 4. juni sto Nystrøm som medforfatter, samt i en påfølgende oppdatering 26. august og 28. august. Den 16. september ønsket han ikke lenger å stå som analytiker av selskapet.

Arctic har ikke bestridt at det er etablert praksis å ha en black out-periode etter publisering av en IPO-analyse før man følger opp med ny analyse. Tilsynet mener Nystrøm har kjent til BW Energy-analysen da han kjøpte aksjer i selskapet, og at han heller ikke skulle kjøpt aksjer her.

Kjøpte før Aker BioMarine-analyse

Av Finanstilsynets rapport fremgår det at Nystrøm også har handlet aksjer i Aker BioMarine rett i forkant av en analyse. I perioden 16 juli til 3. august 2020 kjøpte Nystrøm aksjer i selskapet, og den 9. august publiserte Arctic en analyse av selskapet.

Arctic hevder Nystrøm ikke var involvert i analysen eller hadde den til gjennomlesning, men innrømmer at han kjente til sannsynlig publiseringstidspunkt. Også her mener Finanstilsynet at Nystrøm burde unnlatt å kjøpe aksjer.

Slik handlet Nystrøm

Aksjekjøpene til Morten Nystrøm utgjør totalt 10.700 Quantafuel-aksjer til kurser mellom 30,64 og 37,40 kroner. Kjøpene ble rapportert til selskapet uten at det ble oppgitt at han var analytiker - til tross for at han deltok i møter med ledelsen og analytikeren rett før aksjekjøp og analyse.

I BW Energy kjøpte Nystrøm 46.448 aksjer til kursermellom 8,20 og 17,31 uten å oppgi at han var analytiker - selv om han sto som medforfatter både på analysen 4. juni og de to oppfølgende analysene i august.

Handlene i Aker BioMarine utgjør 1.400 aksjer til kurs 101,50 og 1.100 aksjer til kurs 91,52. Seks dager etter det andre kjøpet ble det sendt ut en kjøpsanalyse med kursmål å 185 kroner.

Arctic enige og uenige

For Quantafuel-kjøpene svarer Arctic at de i hovedsak er enig med Finanstilsynet, og at Nystrøm burde ha avstått fra å kjøpe aksjer. 

For tilfellet BW Energy mener meglerhuset Nystrøm ikke kjente til at han skulle skrive en analyse på tidspunktet han kjøpte aksjer, at han ikke deltok i analysen eller kjente konklusjonen - til tross for at han sto som medforfatter.

Når det gjelder Aker BioMarine mener Arctic at Nystrøm ikke var involvert i analysen, men at han ble informert om at det kom en analyse og at han spurte analytikeren om aksjen var et godt kjøp. Finanstilsynet mener det er problematisk at analysesjefen kjøpte aksjer etter å ha fått informasjon om en kommende analyse, og etter å ha innhentet råd fra analytikeren.