SpareBank 1 Markets anbefaler 9 aksjer

SpareBank 1 Markets har truffet bra med sin anbefaling på Protector Forsikring.

LIGGER FORAN OSLO BØRS i 2021: SpareBank 1 Markets og analytiker Petter Kongslie. Foto: Eivind Yggeseth
Finans

  -   -   -   -   -   -   - NOFI -  

I løpet av forrige uke gikk ukeporteføljen til SpareBank 1 Markets opp 0,6 prosent mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk opp 2,9 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 13,3 prosent hittil i år mens hovedindeksen kan vise til en oppgang på 10,6 prosent.

De aksjene som gjorde det best i forrige uke var Protector Forsikring og Kid som klatret henholdsvis 8,8 prosent og 5,1 prosent. Verst gikk det med Cadeler og Salmar som falt henholdsvis 4,7 prosent og 4,2 prosent.

For en uke siden presenterte Kid tall som viste at inntektene økte med 10,4 prosent til 569,1 millioner kroner i første kvartal 2021. I første kvartal i fjor var veksten 0,7 prosent fra første kvartal året før. Nettsalget utgjorde 14,1 prosent av totale inntekter i første kvartal, mot 8,0 prosent i for ett år siden.

Denne uken gjør ikke analytiker Petter Kongslie noen endringer i porteføljen.

De to aksjene i porteføljen som har levert best avkastning i 2021 er Protector Forsikring og Zalaris. På litt over tre måneder har de gått opp henholdsvis 61,8 prosent og 30,2 prosent.

Ukeporteføljen til SpareBank 1 Markets

AksjeTatt inn i porteføljenTotal avkastning
Telenor04.01.20215,2 prosent
Protector Forsikring04.01.202161,8 prosent
Crayon04.01.20214,7 prosent
Zalaris04.01.202130,2 prosent
ContextVision04.01.2021-10,2 prosent
Salmar04.01.202112,5 prosent
Kid04.01.202115 prosent
Cadeler06.04.2021-1,9 prosent
Norwegian Finans Holding06.04.2021-1,1 prosent