– Ikke et sunnhetstegn at aksjer stiger 20–50 prosent første handelsdag

Flere selskaper har steget markant første handelsdag på Euronext Growth. – Det er ikke et sunnhetstegn at aksjer stiger 20–50 prosent første handelsdag, sier forvalter.

STORE UTSLAG: Forvalter Hans Thrane Nielsen i Storebrand Asset Management mener økt andel kortsiktige investorer bidrar til store kursutslag.  Foto: Iván Kverme
Finans

– Tilrettelegger skal passe på både kjøper og selger. Dersom kursen går mye på kort tid på høyt volum, og blir der, kan det være at utsteder har fått for lite betalt pr. aksje, sier porteføljeforvalter Hans Thrane Nielsen i Storebrand Asset Management. 

Forvalteren mener det imidlertid bør gå noen måneder før man evaluerer en børsnotering. 

– Med få dagers horisont er det uansett antallet kjøpere og antallet selgere som bestemmer kursen, det er begrenset hva selskapet kan gjøre i det korte bildet, sier han. 

Thrane Nielsen påpeker at det frem til 2005 var ganske vanlig med kursoppgang for nykommere på børs i Norge. Fra 2006 til 2018 har det vært betydelig mer blandet.

– De siste 18 månedene har avkastningen på børsnoteringer vært god de første par dagene, men på blandet volum. Den relative andelen kortsiktige investorer har nok også økt det siste året, dermed kan enkeltutslag bli store, sier Thrane Nielsen.

Folk kaster seg på

Kristian Tunaal, senior porteføljeforvalter for nordiske aksjer i Alfred Berg, har også lagt merke til at flere selskaper har hatt meget sterk kursutvikling på sine respektive første handelsdager. Først og fremst tror Tunaal det skyldes et generelt positivt sentiment i markedet.

Oslo Børs er opp nesten 11 prosent hittil i år. De siste tre månedene er børsen opp godt over 8 prosent. Også de øvrige nordiske indeksene har hatt god utvikling i samme periode.

– Alt i alt har Oslo Børs vært et bra sted å ha pengene sine en god stund. Grunntonen i markedet er god. Samtidig har det vært stor interesse for nye børsnoteringer en lengre periode, sier han.

Tunaal trekker også frem at det i forbindelse med børsnoteringer ofte kun blir tilbudt aksjer til et begrenset publikum og større aktører.

– Dette gjelder særlig de mindre selskapene. Det er flere som ønsker å tegne seg for aksjer enn de som får anledning. Første mulighet for disse er når selskapet går på børs, og flere kaster seg på når de ser at aksjene stiger. Folk vil være med på alt som gir god avkastning, sier Tunaal.

Oppgang på 45 prosent

Mandag debuterte Bergen Carbon Solutions på Euronext Growth. Aksjen satte fart fra start og like før Oslo Børs stengte hadde aksjekursen lagt bak seg en oppgang på 45 prosent.

– Det har vært en veldig hyggelig første dag på børs og jeg er veldig ydmyk for interessen, sier gründer og adm. direktør Jan Børge Sagmo til Finansavisen.

Bergen Carbon Solutions er en av flere grønne nynoteringer den seneste tiden. Selskapet bruker innovativ teknologi for å gjøre CO2-utslipp om til karbon nanofiber, et materiale som er lettere enn plast, sterkere enn stål og fører elektrisitet bedre enn kobber, og med mange bruksområder fra energilagring til verneklær.

BØRSNYKOMMER: Adm. direktør og gründer Jan Børge Sagmo i Bergen Carbon Solutions eier 10 prosent av aksjene i selskapet. Foto: Hilde Oreld

Spetalen med på laget

Bergen Carbon Solutions hentet 80 millioner kroner gjennom utstedelse av nye aksjer før børsnoteringen. Emisjonskursen på 11,75 kroner ga de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 380 millioner ved noteringen. Selskapet hentet også 40 millioner fra investorer rett før jul, der Saga Pure med Øystein Stray Spetalen som største eier, sto for en vesentlig andel av summen.

Saga Pure eier 21 prosent av aksjene i Bergen Carbon Solutions. I tillegg eier Spetalen 3,7 prosent av aksjene gjennom sitt private investeringsselskap Tycoon Industrier. Etter mandagens kursoppgang har selskapets markedsverdi økt til 550 millioner kroner. Spetalen har en papirgevinst på om lag 21 millioner.

– Øystein har vært en utrolig god bidragsyter og det håper jeg han vil fortsette med, sier Sagmo.

Gründer og styremedlem Finn Blydt-Svendsen er selskapets nest største aksjonær og eier 12 prosent av aksjene. Han har fått en papirgevinst på 20 millioner kroner første børsdag. Adm. direktør og gründer Jan Børge Sagmo er tredje største eier med 10 prosent. Han kan vise til en papirgevinst på 17 millioner mandag. 

Verdipapirfondet Nordea Avkastning og J.P. Morgan Bank Luxembourg er også inne på eiersiden med henholdsvis 3,3 og 2,6 prosent av aksjene. Arne Fredly har gjennom investeringsselskapet Apollo Asset Limited en eierandel på 1,5 prosent.