Lanserer nordisk indeksfond

Storebrand har manglet et nordisk indeksfond. Nå lanseres det og fondet skal utelukke å investere i selskaper som bryter med standarden for bærekraftige investeringer.

NYTT FOND: Investeringsdirektør Bård Bringedal i Storebrand Asset Management lanserer et nordisk indeksfond. Foto: CF Wesenberg
Finans

Storebrand utvider fondstilbudet med å lansere «Storebrand Indeks - Norden», som skal følge verdiutviklingen til det nordiske aksjemarkedet, målt ved VINX Nordic Benchmark Cap Net.

– Storebrand har i dag indeksfond som dekker Norge, globale markeder, fremvoksende markeder og alle markeder, men mangler et nordisk indeksfond i produktpaletten. Vi tror derfor det er et kommersielt grunnlag i Norge for et nordisk indeksfond basert på Storebrandstandarden, sier investeringsdirektør Bård Bringedal i Storebrand Asset Management.

Utelukker værstinger

Storebrands indeksnære indeksfond skiller seg fra konkurrentene ved at det utelukker selskaper som bryter med Storebrands standard for bærekraftige investeringer. Likevel følges indeksene tett, hevder Bringedal.

– Fondet er for dem som ønsker en kostnadseffektiv indeksnær eksponering mot det nordiske aksjemarkedet. Fondets forvaltningshonorar er på 0,2 prosent, sier han.

Geir Magne Bøe blir ansvarlig forvalter, og målet er at fondet skal oppnå omtrent samme avkastning og ha samme risiko som referanseindeksen. Ifølge Bringedal kan derivater benyttes for en rimeligere og mer effektiv forvaltning.