Chevron inngår hydrogen-intensjonsavtale med Toyota

Finans

Chevron og Toyota har inngått en intensjonsavtale for mulig strategisk allianse for å katalysere og lede utviklingen av kommersielt levedyktige, storskala hydrogenvirksomheter.

Det skriver Chevron i en pressemelding onsdag, ifølge TDN Direkt.

Chevron og Toyota søker å jobbe med tre hovedstrategiske prioriteringer:

  • Samarbeide om hydrogenrelaterte offentlige politiske tiltak som støtter utviklingen av hydrogeninfrastruktur
  • Forstå dagens og fremtidig etterspørsel etter lette- og tunge brenselscellekjøretøy og forsyningsmuligheter for den etterspørselen
  • Utforske muligheter for i fellesskap å drive forskning og utvikling innen hydrogendrevet transport og lagring.

«Vi er spente på å samarbeide med Toyota. Å jobbe mot en strategisk allianse om hydrogen presenterer en mulighet til å bygge en storskala virksomhet i et lavkarbonområde som er et supplement til vårt nåværende tilbud», sier Chevrons sjef for "Americas Fuels & Lubricants", Andy Walz.