SpareBank 1 Markets anbefaler 8 aksjer

Analytiker Petter Kongslie vraker en aksje fra ukeporteføljen til SpareBank 1 Markets.

Publisert 26. april 2021 kl. 11.08
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 227 ord
FRA 9 til 8 AKSJER: Analytiker Petter Kongslie har nå 8 aksjer i ukeporteføljen til SpareBank 1 Markets. Foto: Eivind Yggeseth

  -   -   -   -   -   - NOFI -  

I løpet av forrige uke falt ukeporteføljen til SpareBank 1 Markets 2,0 prosent mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk ned 1,3 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 11,1 prosent hittil i år mens hovedindeksen kan vise til en oppgang på 9,4 prosent.

De aksjene som gjorde det best i forrige uke var Kid og Salmar som klatret henholdsvis 1,6 prosent og 0,9 prosent. Verst gikk det med ContextVision og Protector Forsikring som falt henholdsvis 5,3 prosent og 4,8 prosent.

Dropper ContextVision

Nå kvitter analytiker Petter Kongslie seg med nettopp ContextVision etter en nedgang på 15,2 prosent i siden aksjen ble tatt inn i porteføljen i begynnelsen av januar.

Kongslie mener det langsiktige investeringscaset er intakt. Samtidig sørger coronautfordringene for at bedringen av estimatene kan ta lenger tid enn forventet.

I forrige uke presenterte ContextVision sine kvartalstall. I første kvartal 2021 omsatte selskapet for 20,3 millioner svenske kroner og fikk et negativt resultat på 4,0 millioner svenske kroner. Toppsjef Fredrik Palm erkjente at salget fortsatt blir påvirket av pandemisituasjonen.

De to aksjene i porteføljen som har levert best avkastning i 2021 er Protector Forsikring og Zalaris. Siden begynnelsen av januar har de gått opp henholdsvis 55,4 prosent og 27 prosent.

Ukeporteføljen til SpareBank 1 Markets

AksjeTatt inn i porteføljenTotal avkastning
Telenor04.01.20213,5 prosent
Protector Forsikring04.01.202155,4 prosent
Crayon04.01.20212,3 prosent
Zalaris04.01.202127 prosent
Salmar04.01.202114,1 prosent
Kid04.01.202118,3 prosent
Cadeler06.04.2021-7 prosent
Norwegian Finans Holding06.04.2021-2,3 prosent