Milliardformue styrt av lekepenger

Når Jens Glasø formue går fra null til 480 millioner og videre til 8 milliarder før den faller til 3, handler alt om handel i et selskap med en egentlig verdi på 5 millioner.

LETT Å FLYTTE KURSENE: Jens Glasøs fiktive milliardverdier spretter opp og ned basert på et lite børsinstrument som var verdsatt til 5 millioner kroner. Foto: Blockbonds
Finans

«Norske Spenn 10-doblet på børs» og «Jens (49) tapte 6,6 milliarder på én time» var overskrifter i Finansavisen torsdag og fredag. Spenn-gründer Jens Glasø ble søkkrik på papiret da hans Vipps for Afrika-prosjekt, Spenn, i vinter gikk mot børs i Danmark gjennom et omvendt oppkjøp av børsnoterte NP Investor.

NP Investor har 10 millioner aksjer, og var priset til 5 millioner kroner, da Glasøs Blockbonds, som står bak Spenn, lot seg kjøpe opp med oppgjør i aksjer. Transaksjonen priset imidlertid Blockbonds til 1,5 milliarder kroner, hvorav Glasøs aksjer plutselig var verdt 480 millioner.

50 mill. styrer 12,5 mrd.

Forrige uke skjøt aksjekursen i NP Investor voldsom fart - dog under det nye navnet Spenn Technology. De 10 millioner aksjene, som tidligere var handlet til 0,50 kroner stykket bykset til 3,90 kroner, videre til 7,90 og var torsdag morgen handlet til 12,40 kroner.

På absolutt topp var altså selskapet verdsatt til 124 millioner kroner. Det ga en implisitt prising av det sammenslåtte selskapet, med 2,4 milliarder aksjer, på 30 milliarder kroner, hvorav Glasø eier 27 prosent.

Fredag hadde Spenn-aksjen falt tilbake til rett over 5 kroner slik at selskapet med dagens antall aksjer var priset til rett over 50 millioner kroner. Det er dette børsskallet som nylig egentlig var verdt 5 millioner kroner som gir en verdi på det fremtidig sammenslåtte selskapet på i dag 12,5 milliarder kroner.

På konto i juni

Så hva er veien frem til Spenn og Glasøs milliardverdier? Først må mer enn 90 prosent av aksjonærene i Blockbonds godkjenne oppkjøpstilbudet. Det er allerede innfridd. Deretter må NP Investor godkjenne den samme transaksjonen.

Deretter går det enda en stund før milliardverdiene handles på børsen. Selskapet har meldt at Blockbonds-aksjonærene vil få 99 Spenn-aksjer for hver aksje i Blockbonds. Disse skal være registrert på konto i løpet av juni 2021. Først da kan aksjene handles. Men ikke ubegrenset.

Alle aksjeeiere har forpliktet seg til ikke å selge mer enn 15 prosent av aksjene de mottar i Spenn Technology de første seks månedene. Det vurderes fortløpende av aksjeeiernes motpart om det kan gis større salgsadgang, og dette vil i så fall meldes gjennom Nasdaqs meldingssystem.