Nordea-strateger: – Markedene har tatt en pause

NORDEA-STRATEGER: Erik Bruce og Joachim Bernhardsen. Foto: Eivind Yggeseth
Finans

Globale aksjemarkeder har startet mai slik de avsluttet april, med en sideveis bevegelse. Kanskje som en refleks av at investorene synes oppgangen har gått vel fort, skriver Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen i en fersk rapport.

På nytt har selskapene levert rekordsterke resultater for første kvartal.

«Når markedet ikke reagerer særlig positivt på de gode inntjeningsresultatene kan det være et tegn på at markedet er mettet på kort sikt. Markedet har vært svært sterkt i år, med oppgang på omkring 10 prosent. Derfor er det ikke unaturlig med en konsolideringsperiode», skriver Bruce og Bernhardsen.

Økt risiko for korreksjon

De to strategene trekker også frem at andre indikatorer peker i samme retning.

«Andel av fondsforvaltere som er overvekt aksjer er nå på høye nivåer. Den oppgang vi har bak oss er også usedvanlig bredt basert», skriver de, og påpeker at man på S&P 500 aldri før har sett en så høy andel av selskapene som handler over sitt 200-dagers gjennomsnitt, noe som ofte tolkes som at markedet vil roe seg på kort sikt.

Bruce og Bernhardsen peker på at en slik periode kan arte seg som en periode med sideveis utvikling, men at det også øker risikoen for en korreksjon. 

«Det underliggende bildet, med sterk vekst i økonomien og selskapenes inntjening, tilsier at markedet skal videre opp. Investorer bør derfor ikke ha som mål å «time» slike kortsikte «pauser» i markedet», skriver de.

Oljeprisoppgang

Oljeprisen har som en rekke andre råvarepriser steget den siste tiden, og Brent-oljen ligger nå tett oppunder 70 dollar fatet. Bruce og Bernhardsen mener at man ikke skal utelukke at prisene vil stiger videre.

«Allerede i fjerde kvartal i fjor overgikk etterspørselen tilbudssiden med 2 millioner fat pr. dag, noe som involverer trekk på lager. Siden den gang har etterspørselen tiltatt i takt med gjenåpning uten at det har vært nevneverdige endringer på tilbudssiden», heter det i rapporten.

Opec har tidligere vedtatt en forsiktig lettelse av sine produksjonskutt, og samtidig vil Saudi-Arabia fase ut sine egne ensidige kutt. Strategene mener imidlertid at økningen i etterspørselen vil mer enn veie opp for den økte produksjonen.

«OPEC+ har potensiale til å øke produksjonen mye men er trolig fornøyd med dagens situasjon. Oljeprisen er høy, men samtidig har de betydelig reservekapasitet til å forhindre de store pristoppene», skriver Bruce og Bernhardsen, som tror Opec+ inntil videre derfor trolig vil følge sin strategi om kun å endre produksjonen i små skritt fra måned til måned.

«Det vil sørge for fortsatt stramt oljemarked og høy oljepris over sommeren. Vi vet imidlertid ikke så mye om hva som skjer etter sommeren. Med høyere etterspørsel etter olje vil det blir fristende for Opec+ å øke produksjonen. Det kan stagge en markant høyere oljepris», påpeker strategene.