SpareBank 1 Markets anbefaler 10 aksjer

Analytiker Petter Kongslie vraker Cadeler fra ukeporteføljen til SpareBank 1 Markets. Samtidig har han funnet to nye aksjer som får innpass.

STOKKER OM: Analytiker Petter Kongslie foretar flere endringer i ukeporteføljen til SpareBank 1 Markets. Foto: Eivind Yggeseth
Finans

  -  

I løpet av forrige uke gikk ukeporteføljen til SpareBank 1 Markets opp 0,9 prosent mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk opp 1,6 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 13,2 prosent hittil i år mens hovedindeksen kan vise til en oppgang på 15,5 prosent.

De aksjene som gjorde det best i forrige uke var Salmar og Q-Free som klatret henholdsvis 5,4 prosent og 4,3 prosent. Verst gikk det med Kid og Crayon som falt henholdsvis 3,6 prosent og 3,1 prosent.

Stokker om

Nå kvitter analytiker Petter Kongslie seg med Cadeler til fordel for Sats og Norske Skog. Siden Cadeler ble tatt inn i porteføljen i begynnelsen av april har aksjen falt 12,6 prosent.

SpareBank 1 Markets hevet nylig kursmålet på Sats fra 28 til 30 kroner. Mandag omsettes for 24,85 kroner, opp 1,8 prosent.

De to aksjene i porteføljen som har levert best avkastning i 2021 er Protector Forsikring og Salmar. Siden begynnelsen av januar har de gått opp henholdsvis 64,1 prosent og 28,9 prosent.

Ukeporteføljen til SpareBank 1 Markets

AksjeTatt inn i porteføljenTotal avkastning
Q-Free25.05.20214,9 prosent
Telenor04.01.20211,9 prosent
Protector Forsikring04.01.202164,1 prosent
Crayon04.01.2021-6,7 prosent
Zalaris04.01.202127,6 prosent
Salmar04.01.202128,9 prosent
Kid04.01.202125,5 prosent
Norwegian Finans Holding06.04.20217,1 prosent
Sats07.06.2021  -
Norske Skog07.06.2021  -