Haudemann-Andersen selger 12 millioner aksjer i Kahoot

Investor Jan Haudemann-Andersen har redusert aksjebeholdningen i Kahoot med 12 millioner aksjer.

SELGER:  Jan Haudemann-Andersen har solgt 12.000.000 aksjer i Kahoot, skriver selskapet onsdag. Foto: Iván Kverme
Finans

Jan Haudemann-Andersen har solgt 12 millioner aksjer i quiz- og læringsappen Kahoot, opplyser selskapet i en børsmelding onsdag kveld.

Finansavisen har vært i kontakt med Haudemann-Andersen, som ikke ønsker å kommentere saken.

Det blir ikke opplyst hvilken kurs investoren har solgt for, men ved aksjens stengekurs onsdag er aksjene verdt om lag 710 millioner kroner.

Salget blir gjort gjennom Haudemann-Andersens heleide investeringsselskap Datum. 

I en etterfølgende børsmelding skriver selskapet at 100.000 aksjer er kjøpt av SB Northstar LP, som er eid av Softbank. 1.000.000 aksjer er kjøpt av Glitrafjord, som er selskapet til Kahoot-sjef Eilert Hanoa. 

Ifølge meldingene er aksjene kjøpt til en gjennomsnittspris på 55,55 kroner pr. aksje.

Etter transaksjonen sitter Haudemann-Andersen igjen med 40.130.865 aksjer i selskapet, tilsvarende 8,5 prosent av de utestående aksjene.

Vekstappen Kahoot har i løpet av fjoråret sett en eventyrlig vekst på nesten 400 prosent, og har gjort flere store oppkjøp av utenlandske selskaper. Fra januar har imidlertid aksjekursen falt fra om lag 132 kroner til i underkant av 60 kroner pr. aksje.