Det amerikanske finanstilsynet stanser kinesiske børsnoteringer

Det amerikanske finanstilsynet har stanset behandlingen av børsnoteringer og øvrig salg av verdipapirer fra kinesiske selskaper.

Publisert 30. juli 2021 kl. 12.43
Oppdatert 31. juli 2021 klokken 15.45
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 417 ord
SISTE: Drosjeseappen DiDi er det foreløpig siste kinesiske selskapet som ble notert på amerikanske børser. Foto: AP

Det skjer mens det amerikanske finanstilsynet (SEC) utarbeider en ny veiledning for investorer om den regulatoriske risikoen fra Beijing, ifølge TDN Direkt.

På fredag annonserte SEC at de vil kreve ytterligere opplysninger fra kinesiske selskaper som søker om notering på amerikanske børser, melder CNBC. De nye kravene kommer etter at kinesiske myndigheter intensivert arbeidet med å begrense direkte utenlandsk eierskap i kinesiske aksjer.

– I lys av den siste tids utvikling i Kina, og de generelle risikoene knyttet til hvordan eierskapet i noen kinesiske selskaper struktureres (VIE, se faktaboks), har jeg bedt SECs ansatte om å kreve visse opplysninger fra aksjeutstedere tilknyttet Kina-baserte selskaper, før deres søknader om børsnotering kan godkjennes, sa Gary Gensler, styreleder i SEC.

Variable Interest Entity

  • En Variable Interest Entity (VIE) er en lovlig selskapsstruktur hvor en investor har en kontrollerende eierandel, uten å ha et flertall av stemmerettighetene i selskapet.
  • Investorer i et VIE-selskap tar ikke del i eventuelle økonomiske gevinster eller tap, fra selskapets drift.
  • VIE-selskaper blir i mange tilfeller etablert som et verktøy til å passivt eie finansielle eiendeler, eller for å drive forskning og utvikling.
Kilde: Investopedia

VIE-strukturen brukes av kinesiske selskaper som Alibaba og JD.com for å kunne noteres på utenlandske børser, samtidig som de unngår tilsyn fra kinesiske myndigheter, ettersom landet i de fleste tilfeller ikke tillater direkte utenlandsk eierskap i kinesiske bedrifter. Strukturen gjør det mulig for selskaper med base i Kina å etablere utenlandske skallselskaper under et annet lovverk, og tilby aksjer til utenlandske eiere.

Et skallselskap fungerer som et verktøy for økonomiske transaksjoner, uten å selv ha noen betydelige eiendeler eller driftsvirksomhet. Selskapsformen er i seg selv ikke ulovlig.

– Den gjennomsnittlige investor innser kanskje ikke at han eier aksjer i et skallselskap, i stedet for et Kina-basert selskap, fortsatte Gensler.

Kinesiske selskaper har blitt bedt av SEC om å tydeliggjøre skillet mellom skallselskap og driftsselskap. I tillegg må de oppgi enhver risiko for selskapet, fra fremtidige handlinger fra kinesiske myndigheter.

Selskapene som allerede er notert på amerikanske børser blitt bedt om å ikke annonsere utstedelser av nye aksjer, før de har fått veiledning på hvordan de skal omtale risikoen de møter fra kinesiske myndigheter.

Strengere kinesere

Kinesiske myndigheter den siste tiden innført strengere regler for internettbaserte selskaper. Det uttalte formålet er å begrense risiko knyttet til datasikkerhet, ivareta rikets sikkerhet og beskytte offentlige interesser.

På amerikanske børser er det notert 418 kinesiske selskaper. Det er per nå ikke planlagt noen større børsnoteringer av kinesiske selskaper i USA. Den foreløpig siste noteringen var det kinesiske haikeselskapet Didi. Kinesiske myndigheter nektet selskapet å registrere nye kunder, og ble fjernet fra kinesiske app-butikker.