Småsparerne holdt koken – kjøpte enda mer aksjer

Norske personkunder har nå nesten 255 milliarder kroner i aksjefond.

Publisert 14. sep. 2021 kl. 13.13
Oppdatert 14. sep. 2021 klokken 13.17
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 399 ord
VFF-DIREKTØR: Bernt S. Zakariassen. Foto: VFF

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser tirsdag at det i august ble nettoinnløst andeler i verdipapirfond for 1.455 millioner kroner.

Storebrand bidro med innløsninger på 8.948 millioner kroner, men mye av dette ble i løpet av måneden omplassert fra norsk- til utenlandsregistrerte fond (som ikke inngår i VFFs statistikk). Denne omplasseringen påvirker totaltallene.

Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av august i 1.754 milliarder kroner, etter et oppsving på nesten 9 milliarder kroner i løpet av måneden og over 260 milliarder kroner siden nyttår. 104 milliarder av denne økningen er nettotegning.

Høyrente trakk opp

Aksjefond opplevde i august en nettoinnløsning på 4.289 millioner kroner, mens rentefond ble nettotegnet for 2.394 millioner kroner.

Blant rentefondene ble pengemarkedsfond og «andre rentefond» nettotegnet for henholdsvis 76 og 6.350 millioner kroner, mens obligasjonsfond ble nettoinnløst for 4.032 millioner kroner.

«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.

Kombinasjonsfond og «andre fond/hedgefond» ble nettotegnet for henholdsvis 355 og 85 millioner kroner.

Småsparerne kjøpte...

Bryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 3.250 millioner kroner i august. Gjennom «pensjonsmidler med fondsvalg» nettoinnløste norske personkunder for 947 millioner kroner.

«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Til slutt tegnet norske institusjoner (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) verdipapirfond for netto 771 millioner kroner i august, mens utenlandske kunder nettoinnløste for 4.529 millioner kroner (Storebrand-effekten slår inn også her, red. anm.).

...både aksjer...

Ser vi på aksjefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettotegnet norske personkunder for 2.388 millioner kroner i august.

Fondssparerne har nettotegnet aksjefond i hver eneste måned siden mars i fjor. Så langt i år utgjør denne nettotegningen 24,8 milliarder kroner. Personkundenes totale forvaltningskapital i aksjefond har i år økt med over 64 milliarder til nesten 255 milliarder kroner.

For pensjonsmidler ble fasiten for personkundene en nettoinnløsning på 858 millioner kroner.

Norske institusjoner nettoinnløste aksjefond for 869 millioner kroner, mens utenlandske kunder innløste for netto 4.950 millioner kroner.

...og renter

Ser vi på rentefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), tegnet norske personkunder for netto 429 millioner kroner i august.

Via pensjonsmidler innløste norske personkunder for netto 99 millioner kroner.

Til slutt tegnet norske institusjoner rentefond for netto 1.727 millioner, mens utenlandske kunder nettotegnet rentefond for 337 millioner kroner.