Går på børs til 16 milliarder for å nedbetale gjeld

Byggfakta sikter mot en børsnotering i Stockholm. Pengene fra kapitalinnhentingen skal brukes til å nedbetale gjeld og finansiere et oppkjøp.

Publisert 3. okt. 2021 kl. 14.06
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 283 ord
MOT BØRS: Byggfakta prises seg selv til 16 milliarder svenske kroner før selskapet planlegger en notering på Nasdaq i Stockholm. Foto: Bloomberg Mercury

Byggfakta Group en ledende plattform for markedsinformasjon og salgseffektivitet for den europeiske byggebransjen med tilholdssted i Sverige.

Nå har selskapet planer om å gjøre en notering på Nasdaq Stockholm. AMF, Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab, Didner & Gerge Fonder AB, Första AP-Fonden (AP1), Grandeur Peak Global Advisors, Lazard Asset Management og Tredje AP-Fonden (AP3) har på visse vilkår forpliktet seg til å kjøpe aksjer for 3,1 milliarder svenske kroner.

Det tilsvarer en aksjekurs på 75 kroner, hvilket priser hele Byggfakta Group til 16,4 milliarder kroner. Eksisterende hovedeiere er Stirling Square Capital Partners og TA Associates.

Avhengig av markedsforhold forventes tilbudet og noteringen på Nasdaq Stockholm å være gjennomført i løpet av fjerde kvartal 2021.

Skal nedbetale gjeld

Selskapet forventer at en notering ytterligere vil øke bevisstheten om Byggfaktas virksomhet og aktiviteter, noe som styret forventer vil øke merkevare for kunder og andre interessenter i byggebransjens økosystem.

– For litt over 20 år siden ble jeg intervjuet av en lokalavis der jeg sa at Byggfakta blir Ljusdals første børsnoterte selskap. Jeg er derfor veldig stolt over å kunngjøre vår intensjon om å gjennomføre en børsnotering. Markedet for teknologiske løsninger for byggebransjen vokser raskt, drevet av økt penetrasjon og bruk av digitale verktøy i den historisk konservative byggebransjen, sier konsernsjef Stefan Lindqvist i Byggfakta.

Selskapet skal bruke provenyet til å nedbetale gjeld og finansiere oppkjøpet av informasjonsleverandøren BCI Media Group. Byggfakta skal refinansiere utestående forpliktelser gjennom nye kredittfasiliteter og et aksjonærlån fra hovedeierne, hvorav sistnevnte vil bli tilbakebetalt gjennom en motregning av nye aksjer i forbindelse med tilbudet. 

Byggfakta sikter mot å få gunstigere lånevilkår som følge av lavere gjeldsgrad, det gir større fleksibilitet for å gjøre flere oppkjøp i fremtiden. Den nye kapitalstrukturen vil forbedre selskapets strategiske fleksibilitet til å fortsette å gjøre oppkjøp fremover.