Støre doblet overskuddet

Jonas Gahr Støre seksdoblet aksjegevinstene i fjor, hvilket bidro til nær dobling av overskuddet. Statsminister Gahr Støre hentet ut tilleggsutbytte i millionklassen.

Publisert 14. okt. 2021 kl. 07.52
Oppdatert 18. okt. 2021 klokken 10.15
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 302 ord
CASHET INN: Jonas Gahr Støre realiserte aksjefondsgevinster som bare det i fjor. Foto: NTB

2021 har vært et godt år for Jonas Gahr Støre, men det var ikke så galt i 2020 heller. For i det Gahr Støre er blitt statsminister fremgår det at han i fjor økte overskuddet i investeringsselskapet Femstø fra 3,4 millioner kroner i 2019 til hele 5,9 millioner i 2020.

Av notene til regnskapet fremgår det hvordan Gahr Støre har tjent pengene. «Gevinst ved salg av verdipapirfond» er nøkkelordet. Denne posten utgjorde 1,1 millioner i 2019, og hele 6,7 millioner i 2020.

Femstø

(Mill. kr) 2020 2019
Driftsinntekter 0,0 0,0
Driftsresultat −0,3 −0,1
Resultat før skatt 5,9 3,4
Årsresultat 5,8 3,4

Utbytte og fisjon

Salget av verdipapirfond medførte imidlertid også noe tap. Gahr Støre bokførte tap på 0,9 millioner kroner slik at resultatet endte på 5,8 millioner kroner. Året før hadde Gahr Støre nesten ingen tap samtidig som han bokførte verdiøkning på verdipapirer på 2,4 millioner.

Summen av dette medførte at overskuddet ikke ble seksdoblet, men nær doblet til 5,9 millioner. Av overskuddet betalte Støres investeringsselskap en skatt på 108.000 kroner slik at bunnlinjen endte på 5,8 millioner.

Så hva brukte Gahr Støre overskuddet på? Av regnskapet fremgår det at han bevilget seg et tilleggsutbytte på 2 millioner kroner sammenlignet med null i 2019.

Det fremgår også at Gahr Støre har fisjonert ut tre selskaper fra Fremstå. Dette har bidratt til å redusere egenkapitalen i Femstø med 21,3 millioner kroner.

Likevel utgjorde egenkapitalen ved utgangen av 2020 74,1 millioner kroner.

Ingen aksjer igjen

Gahr Støre har tidligere høstet kritikk for sin rikdom. Han startet 2020 med en aksjeportefølje på 64,4 millioner og en obligasjonsportefølje på 22,7 millioner.

Han er fortsatt like rik, men etter salgene av verdipapirfond i fjor kan han nå fremstå like plettfri som velgerne ønsker. Aksjer og annen styggedom er feiet bort. Det er ikke lenger en aksje å oppdrive i Gahr Støres regnskaper. Kun bankinnskudd på 74,3 millioner kroner, som knapt gir avkastning nok til å dekke revisjonshonoraret som i fjor utgjorde 48.572 kroner.