KjøpLogg inn

Gjensidige Forsikring skuffer på utbytte

Gjensidige Forsikring leverer rekordresultat, men skuffer på utdeling av overskuddskapital. 

Publisert 26. jan. 2022 kl. 07.02
Oppdatert 26. jan. 2022 klokken 11.13
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 339 ord
LA FREM TALL: Konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige Forsikring. Foto: Berit Roald

 

Børslokomotivet Gjensidige Forsikring fikk et resultat før skatt på 2,9 milliarder kroner i fjerde kvartal 2021. Det er en oppgang fra 2,3 milliarder kroner i samme kvartal året før. 

På forhånd ventet analytikerne et resultat før skatt på 2,9 milliarder kroner, ifølge estimater utarbeidet av Gjensidige selv, basert på tall fra 13 analytikere.  

Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 1,3 milliarder kroner, en økning fra 1,2 milliarder kroner i fjerde kvartal 2020. På forhånd ventet analytikerne at Gjensidige ville levere et forsikringsresultat på 1,3 milliarder kroner.

Combined ratio, nøkkeltallet som viser kostnader og skadeutbetalinger i prosent av premieinntekter, ble 82,0 prosent i kvartalet, mot 83,1 prosent i fjerde kvartal 2020. På forhånd ventet analytikerne en combined ratio på 82,3 prosent, ifølge estimatene innhentet av Gjensidige. 

«Solid drift, effektive pristiltak, god risikoseleksjon og streng kostnadskontroll resulterte i et rekordhøyt forsikringsresultat for fjerde kvartal (avviklingsgevinster ikke medregnet) og det beste årsresultatet i konsernets historie. Finansavkastningen avspeilte markedsforholdene og verdiøkningen på eiendommene i Oslo Areal. Gjensidiges utsikter er fortsatt lovende», skriver Gjensidige i børsmeldingen.

Finansresultatet ble 1,5 milliarder kroner, en oppgang fra 1,2 milliarder kroner i fjerde kvartal 2020.  Her hadde analytikerne i snitt sett for seg et resultat på 1,6 milliarder kroner.  Avkastningen i kvartalet ble positivt påvirket av økningen i verdien av eiendommene i investeringsporteføljen knyttet til Oslo Areal. Sterk avkastning på aksjene, inklusive private equity, bidro også til avkastningen. 

3,85 mrd. i utbytte

Gjensidige har som mål å representere stabilitet, forutsigbarhet og høy direkteavkastning til sine aksjonærer, og har mål om en utbyttegrad på minst 80 prosent av resultat etter skatt over tid. Gjensidige vil i tillegg over tid utbetale overskuddskapital.

Gjensidige vil utbetale 3,85 milliarder kroner i ordinært utbytte til aksjonærene, eller 7,70 kroner pr. aksje. Dette tilsvarer en direkteavkastning på 3,6 prosent. 

På forhånd ventet analytikerne at Gjensidige ville betale et utbytte for 2021 på til sammen 11,26 kroner pr. aksje eller totalt 5,6 milliarder kroner. Ordinært utbytte var ventet til 7, 81 kroner pr. aksje i tillegg var det ventet utdeling av overskuddskapital på 3,45 kroner pr. aksje. 

Gjensidige Forsikring

(Mill.kr) 4kv./21 4.kv/20 Est.
Brutto premieinntekter 7.471 6.876 7.445
Forsikringsresultat 1.347 1.162 1.320
Finansresultat 1.497 1.152 1.607
Resultat før skatt 2.850 2.314 2.945