KjøpLogg inn

Resultatfall for Sissener i fjor

Aksjenestor Jan Petter Sisseners konsern gjorde det knallsterkt i 2020, men klarte seg ikke like bra i fjor.

Publisert 19. juni 2022 kl. 15.23
Oppdatert 20. juni 2022 klokken 12.57
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 256 ord
RESULTATFALL: Jan Petter Sissener. Foto: Iván Kverme

Cousi Invest AS er morselskapet i Jan Petter Sisseners konsern, bestående av Sissener AS som står for kapitalforvaltningsdelen, i tillegg til Sirius Securities, Villa Utsikten Frilufts- Idrettsbarnehage, samt Melkeveien 15.

Etter å ha levert et knallsterkt år i 2020 med et resultat før skatt på over 50 millioner kroner, ble ikke fjoråret like lønnsomt for Sisseners konsern, hvor resultat før skatt falt til 39 millioner kroner, ifølge årsregnskapet.

Inntektene ble også noe lavere og falt fra 119 millioner kroner til 100 millioner i fjor.

Bunnlinjen falt fra 42 millioner kroner til 30 millioner. Av dette fremgår det i årsregnskapet at 1,5 millioner kroner ble fordelt til ordinært utbytte, mens resten ble overført til annen egenkapital.

Cousi Invest AS

(Mill. kr) 2021 2020
Inntekter 100 119
Driftsresultat 35 56
Resultat før skatt 39 57

Kraftig kapitaløkning

«Covid-19 påvirket kapitalmarkedene i vesentlig grad i 2021 og usikkerheten rundt pandemiens utvikling har påvirket selskapet, spesielt gjennom korreksjonen høsten 2021. I tillegg til økt usikkerhet i markedene har covid-19 endret hvordan selskapets ansatte samhandler med hverandre og med kunder, som blant annet har resultert i større grad av digital kommunikasjon både internt i selskapet og eksternt», skriver selskapet i årsrapporten.

I rapporten påpeker selskapet at det likevel er fornøyd med resultatet og at total forvaltningskapital i konsernet har økt betydelig, og endte med en netto økning på 1.654 millioner kroner i fjor. Det tilsvarer en økning på 49,1 prosent mot 2020.

Avkastningen i fondene under selskapets selskapets forvaltning utgjorde 7,4 prosent i Sissener Canopus, og 7,8 prosent i Sissener Corporate Bond Fund i fjor.

Til sammenligning steg hovedindeksen på Oslo Børs med over 24 prosent i fjor.