Selger for å satse stort

På plass på Theatercafeen fredag var også eiendomsinvestor og advokat, Carl Erik Krefting, som oppsummerer 2018 som et aktivt år.– Det har vært et spennende år, og en del ting vi håper å få på plass før jul, sier Krefting ved ankomst.– Ligger det fortsatt hoteller i planene?– Nei, men det er et par andre ting som vi får svar på i dag. Vi har solgt mye eiendom og kjøpt noe, så det er blitt noen milliarder, sier han.Inn i aksjerKrefting forteller at selskapet Søylen Eiendom, som han eier sammen med Runar Vatne, nylig solgte en eiendom i Karl Johans gate for 250 millioner kroner.I tillegg har han gjennom året investert 100 millioner kroner i aksjer, hovedsakelig i Golden Ocean og Ocean Yield. I tillegg har han en eierandel i rederiene Solvik og Thorvik.– Han er flink, sier han om dagens vert.– Har du noen tanker om neste år?– Vi har noen store planer, men det kan jeg ikke offentliggjøre det helt ennå. Det får vi ta neste år.