Tryg lykkes med partneravtaler i Norge

Nesten 68 prosent av Tryg Forsikrings norske privatkunder er tilknyttet en partneravtale. – Denne andelen vil trolig øke, sier konsernsjef Morten Hübbe.

FORNØYD MED NORGE: – Norge ligger også langt fremme i bruken av digitale løsninger. Nesten 70 prosent av alle skadene i Norge blir meldt inn digitalt, sier konsernsjef Morten Hübbe i Tryg. Foto: Eivind Yggeseth

Danske Tryg Forsikring er Nordens nest største forsikringsselskap med en betydelig virksomhet også i Norge. Hittil i år har selskapet fått 15.000 nye, norske privatkunder, og passert 400.000 kunder for første gang siden 2012.

Store deler av veksten i privatmarkedet kommer fra partneravtaler, hvor avtalen med NITO (Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon), som ble overtatt fra Gjensidige ved årsskiftet, og OBOS veier tyngst.

Ved utgangen av tredje kvartal var nesten 68 prosent av Trygs privatkunder tilknyttet en partneravtale.

Effektiv distribusjon

– Vil denne andelen fortsette å stige?

– Ja, det tror jeg faktisk. Vi har bygget en modell hvor vi kan skape store fordeler for den enkelte partner, gjennom teknologiske løsninger og nye produkter vi utvikler sammen. Vi har veldig gode erfaringer med disse partnerskapene, sier konsernsjef Morten Hübbe.

– Nesten all veksten i det norske privatmarkedet kommer nå fra våre partneravtaler.

Han viser til at siden Tryg overtok forsikringsvirksomheten til OBOS i 2017, er porteføljen firedoblet fra 60 til 240 millioner kroner.

– Når vi inngår slike partneravtaler har vi store kostnader up front i utvikling av nye løsninger og produkter, men det gir oss også tilgang til en stor medlemsmasse, og derigjennom en effektiv distribusjon, sier Hübbe.

De mange partneravtalene har gjort at Tryg har lansert 21 nye produkter i det norske markedet de seneste 12 månedene, ifølge konsernsjefen.

8,2 prosents topplinjevekst

På konsernnivå har vi den høyeste organiske veksten i løpet av de 18 årene jeg har vært i Tryg
Morten Hübbe, konsernsjef

Tryg-konsernet oppnådde i tredje kvartal et teknisk resultat på 870 millioner danske kroner, mot 761 millioner i samme kvartal i fjor. Selskapets combined ratio, som er summen av kostnadsprosenten og skadeprosenten, steg i kvartalet med 0,6 prosentenheter til 84,4 prosent.

Værrelaterte skader gikk noe opp i kvartalet, mens antallet storskader gikk noe ned.

– I en periode hvor de globale investeringsmarkedene er ekstremt nervøse, er vi godt fornøyd med at kjernebutikken leverer veldig bra. På konsernnivå har vi den høyeste organiske veksten i løpet av de 18 årene jeg har vært i Tryg, sier Hübbe, og legger til:

– Den norske virksomheten utviklet seg også bra, med en topplinjevekst på 8,2 prosent i tredje kvartal.

I Norge økte forsikringspremiene i snitt med 5,5 prosent i tredje kvartal.

– Denne oppgangen skyldes i første rekke en prisøkning på 14 prosent i industrisegmentet. Prisoppgangen her kommer etter tre–fire år med betydelig prisfall, noe som gjorde at sammenhengen mellom erstatninger og pris ikke lenger var bærekraftig.

På København-børsen var Tryg-aksjen torsdag ettermiddag ned 3,6 prosent til 186,10 danske kroner.

Tryg Forsikring

(Mill. DKK)3. kv./193. kv./18
Brutto premieinntekter5.5834.696
Teknisk resultat870761
Resultat før skatt779825