Insr Insurance-emisjon godt mottatt

Ryddejobben er over, hevder konsernsjef Espen Husstad, etter at Insr Insurance hentet 104 millioner kroner. – Nå kan vi operere som et normalt skadeforsikringsselskap, sier han.

GOD RESPONS: Konsernsjef Espen Husstad i Insr Insurance kjøpte selv nesten 100.000 aksjer i emisjonen. Foto: Iván Kverme

Med ABG Sundal Collier som våpendrager hentet Insr Insurance i løpet av noen få kveldstimer torsdag 104 millioner kroner i frisk egenkapital.

Gamle eiere bidrar med mesteparten av pengene, mens nye aksjonærer står bak rundt en tredjedel av pengene som hentes inn, opplyser konsernsjef Espen Husstad i Insr Insurance.

– Nå har vi endelig sluttført endringen vi påbegynte høsten 2016. Vi er veldig godt fornøyd med at gamle og nye aksjonærer har støttet oss i denne emisjonen, sier han.

Pengene ble hentet til kurs 7,70 kroner, etter at aksjens sluttnotering samme dag var 8,08 kroner. Fredag ettermiddag ble aksjen handlet til rundt 8 kroner.

Økt inntjeningspotensial

Jo mer solid selskapet er, desto mindre reassuranse trenger vi å kjøpe
Espen Husstad, konsernsjef

En av grunnene til at skadeforsikringsselskapet fyller opp kassen er at det interne solvenskravet er jekket opp fra 130 til 150 prosent. Nye EU-regler fra januar 2016 sier at minimumskravet skal være på 100 prosent, med individuelle påslag over det.

Det gamle, interne kravet på 130 prosent var lavt sammenlignet med resten av næringen, og Insr er etter oppjusteringen mer på linje med de andre skadeforsikringsselskapene, ifølge konsernsjefen.

– Vi gjør dette for å gi et signal til våre kunder og alle andre rundt oss om at vi ønsker å være hakket mer solide.

Økt soliditet gjør det også mulig for Insr å beholde mer av premieinntektene på egen bok. Da ryddejobben startet for tre år siden, ble 80 prosent av premieinntektene sendt videre til reassuranse. Dette har nå kommet ned til rundt 40 prosent, og vil fortsette videre ned etter den gjennomførte emisjonen.

– Jo mer solid selskapet er, desto mindre reassuranse trenger vi å kjøpe. Nå kan vi ta mer av risikoen selv, og opptre mer som et normalt skadeforsikringsselskap, sier Husstad.

– Dette gir oss derfor først og fremst mulighet til å øke inntektene. Det er vanskelig å tjene penger når så mye sendes videre til reassuranse. Vi vil likevel ikke ha null reassuranse fremover, men den andelen vil bli veldig mye mindre enn i dag.

Fortsatt i pluss

Snuoperasjonen som Insr Insurance har lagt bak seg, har vært kostbar. Mellom 2015 og 2017 tapte selskapet rundt 500 millioner kroner.

Etter at 2018 ble gjort opp med et underskudd på 70 millioner, la konsernsjefen hodet på blokken og annonserte overskudd i 2019. Det startet dårlig i første kvartal, med et resultat før skatt på minus 70 millioner kroner. Den svake startet på året skyldtes overraskende mange husbranner i vinter.

Men i andre kvartal klarte skadeforsikringsselskapet for første gang å gå i pluss med et resultat før skatt på 7 millioner kroner.

I forbindelse med emisjonen opplyste selskapet at den positive trenden fortsatte i sommer. Juli og august er gjort opp med et akkumulert overskudd på 10 millioner kroner.