KPMG mener Tide Forsikring har blåst opp regnskapet

Tide Forsikring taper penger, og igjen krangler de med revisor om regnskapet. Nok en gang skiftes revisor, og Tide må låne penger til drift etter underskudd.

INNERSVINGER: Lasse Kjus er kjent for å kjøre korteste vei, og er blant de største eierne i Tide Forsikring, som også kutter svinger. Både BDO, Finanstilsynet og KPMG er uenig om måten de fører regnskapet på, og nå skifter de revisor til RSM. Foto: Håkon Mosvold Larsen
Forsikring

(Artikkelen er blitt klaget inn til PFU, som har konkludert med at den ikke bryter med god presseskikk, men PFU har likevel gitt kritikk for for sterk kobling mellom Kjus og kritikkverdige forhold i selskapet, VVP 4.1).

I 2014 havnet Tide Forsikring i bråk med sin daværende revisor, BDO, etter å ha ført kostnader rett i balansen uten å utgiftsføre i resultatregnskapet. Tide kastet ut BDO og tok inn KPMG i stedet.

I 2016 havnet de på ny i regnskapsbråk. Da var det selveste Finanstilsynet som dro i håndbrekket da Tide viste et regnskap med 6 millioner i overskudd, mens Tilsynet mente de skulle vist 34 millioner i underskudd.

På ny var det balanseføring som var tema. Denne gangen handlet det om at Tide hadde balanseført en utsatt skattefordel, hvorpå Tide måtte utarbeide 2016-regnskapet på nytt.

Selskapet har som følge av dette i en periode hatt en anstrengt likviditetssituasjon
Styreberetning i Tide Forsikring

KPMG tar forbehold

Nå har Tide Forsikring igjen havnet i bråk om regnskapene sine.

Selskapets årsregnskap for 2018 ligger fortsatt ikke i Brønnøysund snart tre måneder etter lovens siste frist. Og igjen er årsaken krangel med revisor.

I TRØBBEL: Tide Forsikring-toppene Jan Terje Hestås (t.v.) og storaksjonær Jan Endresen (t.h.) er for tredje gang i bråk om regnskapsføringen samtidig som kunder har flyktet etter voldsomme prishopp. I midten tidligere adm. direktør Jørn Ernst. Foto: Siv Dolmen

Nå er det KPMG som har reagert på Tide Forsikrings regnskapspraksis. Revisoren har tatt forbehold om avleggelsen av 2018-regnskapet og skrevet til generalforsamlingen i Tide at de mener selskapet har undervurdert lønnskostnadene i selskapet med 7,1 millioner kroner.

Tide forklarer i notene at de i 2018 forberedte etablering av et nytt selskap, men at de på høstparten besluttet å gå videre uten Tides eierskap, men at Tide skulle stille med ressurser og fakturere for arbeidet etter at det nye selskapet var etablert og kapitalisert.

Tide Forsikring

(Mill. kr)2018*2017

Driftsinntekter181,1143,8

Driftsresultat13,411,3

Resultat før skatt10,67,6

Årsresultat10,67,6

*Revisor mener regnskapet er blåst opp med 7,1 millioner.

Overvurdert med 7,1 mill.

I 2019 ble det fakturert og betalt 7,1 millioner kroner som Tide har ført som reduksjon i lønnskostnadene for 2018. Dette protesterer KPMG kraftig mot.

MÅ LÅNE: Konsernsjef Erik Aass i Tide Forsikring har måttet jakte kortsiktige lån for å redde selskapet ut av likviditetsproblemene i år. Foto: Kaare Martin Granerud

Revisjonsselskapet fremholder at de fortsatt ikke har fått dokumentasjon som underbygger at de påløpte kostnadene knytter seg til dette. KPMG skriver at forutsetningen skulle være at det nye selskapet skulle være formelt etablert og kapitalisert, hvilket etter deres mening ikke er tilfellet.

Følgelig mener KPMG at Tide Forsikrings resultat og egenkapital for 2018 er blåst opp med 7,1 millioner.

Revisjonsgiganten skriver til generalforsamlingen at det er «vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift».

Det sene årsregnskapet forklarer han med skifte av økonomisystem og at selskapets gamle revisor brått måtte fratre, hvorpå den nye revisoren bestemte seg for å gå selskapet nøye etter i sømmene.

«Den nye revisoren besluttet å utføre store deler av revisjonsarbeidet på nytt. Det ble mer tidkrevende enn vi hadde trodd», skriver finansdirektør Ørjan Stenberg i en e-post til Finansavisen.

«Etter en helhetsvurdering av dette forløpet, har vi besluttet å bytte revisor til RSM», legger han til.

Prishopp skremte kunder

På spørsmål om Tide etter uenighet med både BDO, Finanstilsynet og KPMG fører regnskapene på en aggressiv måte, svarer Stenberg:

«Sannheten er nok mindre dramatisk. Vi er opptatt av å føre regnskapene våre på en riktig måte. Når det gjelder 2018, har vi og revisor ulikt syn på riktig periodisering av én spesifikk kostnad i regnskapet».

Men bråk med revisor er ikke Tide Forsikrings eneste problem. I januar i år skrev Finansavisen at Tide Forsikrings kunder hadde opplevd et voldsomt prishopp etter at forsikringsgiver Insr økte prisene som følge av at Tide-kundene ikke var lønnsomme.

Dette har fått så stor effekt i 2019 at det er omtalt i årsrapporten for 2018. Tide-styret skriver at de har opplevd fall i salg og økt avgang i forsikringsporteføljen som følge av behovet for en reprising av deler av porteføljen.

Tide skriver at det har redusert provisjonsinntektene, hvilket har medført at selskapet har gått med underskudd i første halvår 2019.

Likviditetsskvis

«Selskapet har som følge av dette i en periode hatt en anstrengt likviditetssituasjon», skriver Tide-styret videre.

Videre omtaler de dette som et kortsiktig likviditetsbehov på 6 millioner kroner som må dekkes inn, hvorpå selskapet har mottatt tilsagn fra långivere om kortsiktige lån.

Og fortsatt er ikke alle prisøkningene over. Likevel har selskapet innført tiltak som skal gi positive effekter på resultat og likviditet fra september.

Tide Forsikring er et salgsselskap som aldri klarte å skaffe kapital til å bli ordentlig forsikringsselskap. Med kontoret fullt av høyt betalte selgere som ikke hadde noe å selge fosset pengene ut, men selskapet har ved hjelp av omtvistet regnskapsføring klart å komme i balanse.

Selskapets største eiere er J. Arthur Olafsen, Jan Endresen, Knut Aspelin, Jan Terje Hestås, Dag Høili og Lasse Kjus.

Foto: PFU
tide forsikring
j. arthur olafsen
jan terje hestås
erik aass
jan endresen
knut aspelin
dag alexander høili
lasse kjus
insr
bdo
finanstilsynet
kpmg
Nyheter
Forsikring