Rekordår for Gjensidige Forsikring

– Lavere kostnader er hoveddriveren til at skadeforsikring er så lønnsomt, sier Gjensidige-sjef Helge Leiro Baastad. Siden børsnoteringen i 2010 er aksjen opp over 240 prosent.

HØY AVKASTNING: Gjensidige Forsikring leverte en egenkapitalavkastning på 28,2 prosent etter skatt i 2019, og 22,6 prosent justert for salget av Gjensidige Bank. Her er konsernsjef Helge Leiro Baastad.  Foto: Iván Kverme

– Vi leverer et ekstremt sterkt helårsresultat, sier Gjensidige-sjefen.

Onsdag inviterte forsikringsgiganten til fest på Oslo Børs med et resultat som overgikk analytikernes forventninger med god margin. Gjensidige hadde i fjorårets siste kvartal et resultat før skatt på 1,7 milliarder kroner, mens forventningene var 1,4 milliarder, ifølge TDN Direkt. 

Dermed kan Leiro Baastad runde av året med et resultat på nesten 7,8 milliarder kroner som er 3,5 milliarder høyere enn i 2018. Selv om deler av resultatfremgangen skyldes salget av Gjensidige Bank til Nordea, gikk det meste riktig vei for skadeselskapene i fjor.

– Vi er godt innenfor alle de finansielle målene vi har satt oss. Jeg er dessuten mer optimistisk nå enn jeg var ved inngangen til fjoråret, sier han.

Passerte 100 milliarder

Av de største selskapene på Oslo Børs, ble Gjensidige onsdagens store børsvinner med en oppgang på 5,8 prosent til 201,90 kroner. Forsikringsgiganten passerte dermed 100 milliarder kroner i markedsverdi, og er nå børsens sjette mest verdifulle selskap.

– Vi har så langt betalt ut 34–35 milliarder kroner i utbytte. Med de 6 milliardene vi skal betale ut nå kommer vi opp i rundt 40 milliarder
Helge Leiro Baastad, konsernsjef

Aksjefesten kommer uventet på analytikerne som følger selskapet. Ifølge Bloomberg har 13 av 22 analytikere en salgsanbefaling, og det gjennomsnittlige kursmålet er bare på 175 kroner, eller 13 prosent lavere enn onsdagens sluttkurs.

Da Gjensidige gikk på børs rett før jul 2010 var selskapets markedsverdi på 29,5 milliarder kroner. Aksjonærene i løpet av disse årene opplevd en verdistigning på over 240 prosent.

I tillegg har selskapets aksjonærer fått solide utbytter nesten hvert eneste år. For 2019 betaler selskapet ut 12,25 kroner pr. aksje, eller drøye 6,1 milliarder kroner.

– Vi har så langt betalt ut 34–35 milliarder kroner i utbytte. Med de 6 milliardene vi skal betale ut nå kommer vi opp i rundt 40 milliarder. Vi er stolte over å ha betalt tilbake så mye til aksjonærene våre, sier Leiro Baastad.

Lave kostnader

I København la også Tryg onsdag frem solide tall, og ble belønnet med kursoppgang på 3,8 prosent.

GODT ÅR: Konsernsjef Morten Hübbe i danske Tryg mener forsikringsbransjens mest effektive selskaper befinner seg i Norden. Foto: Eivind Yggeseth

Historien til Danmarks største skadeforsikringsselskap er ganske lik Gjensidiges. Tryg hadde ved børsnoteringen i 2005 en markedsverdi på 15 milliarder danske kroner. Siden den gang har Tryg utbetalt 26 milliarder danske kroner til aksjonærene, og selskapets egenkapital verdsettes i dag til 66,6 milliarder danske kroner.

– Bransjens mest effektive selskaper befinner seg i Norden, og de strukturelle forholdene er med på å forklare den avkastningen de nordiske skadeforsikringsselskapene leverer, sier Trygs konsernsjef Morten Hübbe på telefon fra København.

Tryg er Norges fjerde største skadeforsikringsselskap med en markedsandel på 13,1 prosent. Foran dem på listen ligger Fremtind, If og Gjensidige, som er størst med rundt en fjerdedel av markedet.

– I Tryg har vi en kostnadsgrad på kun 14 prosent, og det er helt avgjørende for at vår lønnsomhet. Til sammenligning utgjør kostnadene 28 prosent av topplinjen hos tyske Allianz, og vi ville hatt en combined ratio på 100 prosent om vi hadde samme kostnadsgrad, sier Hübbe.

– Og da ville vi ikke tjent penger, legger han til.

Halverte kostnader

Leiro Baastad er enig med Tryg-sjefen:

– Da jeg begynte i Gjensidige var kostnadsprosenten på 30, mens den nå er på 14,7. Det er hoveddriveren til at skadeforsikring er blitt veldig lønnsomt. Vi har mindre kostnader for hver hundrelapp vi får inn i premie, sier han.

– Vi har i dag en helt annen forretningsmodell. Tidligere var vi over alt og gjorde alt. Digitaliseringen som har skjedd har betydd mye, legger han til.

– Hvor langt ned klarere dere å presse kostnadsprosent?

– Vi vil fortsette med å få kostnadene ned slik at vi har rom for investeringer. Men vi har sagt at ambisjonen vår er å ha en kostnadsprosent på under 15. 

Gjensidige Forsikring

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Sum inntekter6.8956.593
Forsikringsresultat9201.914
Finansresultat827−225
Resultat før skatt1.7291.661

Tryg Forsikring

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Brutto premieinntekt5.4795.053
Teknisk resultat762596
Resultat før skatt940149