Tung snujobb i Insr

Å snu om på Insr, gamle Vardia, koster. Men ledelsen mener jobben snart er unnagjort.

LA FREM TALL: Adm. dir. Espen Husstad i Insr Insurance Group. Foto: Iván Kverme

(Artikkelen oppdateres)

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen.

Forsikringsselskapet Insr rapporterer sine regnskaper for fjoråret med et underskudd på 92 millioner kroner etter skatt. Til sammenligning endte underskuddet på 70 millioner kroner i 2018.

Men når selskapet omtaler sine regnskaper for fjerde kvartal, fremheves det at det er en engangskostnad på 18,1 millioner kroner der. Uten den ville selskapet levert et marginalt overskudd, som ledelsen mener ville bevist at Insr er på rett kurs. 

Totalt økte underskuddet fra 70 millioner kroner i 2018 til 92 millioner kroner for fjoråret. I børsmeldingen opplyses det at halvparten av fjorårstapet skyldes avsluttede forretningsområder, som blant annet inkluderer nedleggelsen av den danske virksomheten. 

Konsernsjef Espen Husstad skriver i børsmeldingen at selskapet sikter mot lønnsomhet i 2020, og at det blant annet skal drives frem av økte priser. Netto premieøkning i fjor var på 19 prosent. Når nå virksomheten har stabilisert seg etter nedleggelser og innfusjonering av Nemi, venter Insr-ledelsen en ensifret vekst i 2020 og deretter en tosifret vekstprosent neste år.  

Insr Insurance Group

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Netto premieinntekter194,5181,9
Teknisk resultat
-14,3-14,5
Resultat før skatt
-17,5-13,0
Resultat etter skatt-16,9-13,8

Insr Insurance Group

  • Forsikringsselskap hovedsakelig rettet mot bedriftsmarkedet. Tidligere drev egen merkevare, Vardia, men Insr fungerer i dag mer som underleverandør for andre distributører.
  • Har hovedkontor i Oslo, og ledes av Espen Husstad.
  • Etablert i 2009 og gikk på børs som Vardia. Fikk nåværende selskapsform etter fusjon oppkjøp av Nemi Forsikring.