Styret trekker tilbake forslaget om ekstraordinært utbytte

Forslaget om ordinært utbytte opprettholdes.

BEVARER LIKVIDITET: Gjensidiges styret tar tilbake forslaget om et ekstraordinært utbytte, men forslaget om ordinært utbytte opprettholdes. Foto: Paul Kleiven

Styret i Gjensidige har valgt å trekke tilbake forslaget om et ekstraordinært utbytte på 5 kroner per aksje, ifølge en børsmelding fredag kveld. 

Forslaget skulle etter planen stemmes over på generalforsamlingen 26. mars 2020.

Forslaget om ordinært utbytte på 7,25 kroner opprettholdes, samtidig som alle finansielle mål forblir det samme. Betalingsdatoen for det ordinære utbytte er satt til 7. april 2020, mens aksjen går ex-utbytte 27. mars.

Likevel vil styret søke godkjennelse til å kunne dele ut ytterligere utbytte senere i år.

– Basert på den ekstraordinære situasjonen vi nå opplever, mener vi at det er til det beste for selskapet å ha en forsiktig holdning til vi får et tydeligere bilde av implikasjonene for den økonomiske utviklingen. Vi opprettholder vår utbyttepolitikk og fokuset på langsiktig verdiskaping, sier styreleder Gisele Marchand.

Den siste måneden har aksjen falt 15,8 prosent på børs, noe som er betydelig mindre enn hovedindeksen som er ned 28,5 prosent i tilsvarende periode.