Tror coronautbruddet vil ha begrenset effekt

Pandemien har ikke hatt stor effekt på Gjensidiges erstatningskostnader ennå.

BEGRENSET EFFEKT: Konsernsjef Helge Leiro Baastad (t.v.) i Gjensidige mener at utsiktene for forsikringsselskapet er gode på kort- og mellomlang sikt. Foto: Ivan Kverme

Konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige Forsikring sier under en investorkonferanse at på kort og mellomlang sikt er utsiktene gode for selskapet til tross for coronavirusutbruddet, skriver TDN Direkt.

Begrenset effekt på erstatningskostnader

Effektene på konsernets erstatningskrav relatert til coronaviruset har primært vært knyttet til reiseforsikring.

– Hittil har effekten her vært begrenset og i tillegg har vi gjenforsikringsprogrammer tilknyttet reiseforsikringsdekningene, sier Baastad under konferansen. 

Han opplyser at premieinntektene fra reiseforsikring er på én milliard kroner, ekskludert den baltiske virksomheten, noe som utgjør 4 prosent av samlede premier for dette segmentet.

Kan spare på mindre biltrafikk

Videre viser Baastad til at lavere aktivitetsnivå på veiene kan føre til lavere erstatningskostnader.

– Vi ser et dramatisk fall i antall biler på veiene og vi forventer et fall i antall skadetilfeller fremover, men det er for tidlig å kvantifisere, sier Baastad. 

Samtidig viser han til den milde vinteren, noe som påvirker skaderesultatet i segmentet motorvogn, som utgjør 40 prosent av Gjensidiges virksomhet.

Tror på forverret utvikling på lang sikt

Det er likevel ingen tvil om at en langvarig og forverret utvikling i situasjonen kan ha en negativ påvirkning på inntjeningen i form av lavere premieinnbetalinger på lengre sikt, ifølge Baastad. 

– Det er imidlertid vanskelig å vurdere hva som vi skje på lang sikt, ettersom visibiliteten i markedene nå er lav, sier han.