Milliardutbetalingen nærmer seg

Gjensidiges pengebinge flyter over. Forsikringsgiganten er derfor fast bestemt på å betale ut utbytte i løpet av året. 

GODT FORSIKRINGSRESULTAT: – Vi har oppnådd et solid forsikringsresultat for kvartalet, og opprettholdt vår sterke posisjon i Norge, sier Gjensidige-sjef Helge Leiro Baastad. Foto: Iván Kverme
Forsikring

«Vi skal dele ut utbytte til våre aksjonærer så fort situasjonen tillater det,» var gjennomgangstonen under Gjensidiges kvartalspresentasjon onsdag.

Da forsikringsselskapet la frem fjorårstallene i januar, lenge før coronaviruset inntreden i Norge og Europa, ble det foreslått et utbytte på 12,25 kroner pr. aksje. 7,25 kroner var ordinært utbytte, og det kom et ekstraordinært tillegg på fem kroner.

Et utbytte på 12,25 kroner tilsvarer en utbytteutbetaling på 6,1 milliarder kroner.

20. mars ble imidlertid det ekstraordinære utbyttet sløyfet, mens det ordinære utbyttet på 7,25 kroner ble opprettholdt. Bare seks dager senere ble hele utbyttet satt på vent og generalforsamlingen utsatt:

«Utsettelsen er basert på svarbrevet fra Finansdepartementet til Finanstilsynet 25. mars 2020 der de uttrykker en forventning om at finansforetak venter med utdeling av utbytte til den store usikkerheten om den økonomiske utviklingen er redusert,» skrev Gjensidige i børsmeldingen.

Mye penger i selskapet

Til tross for at også Gjensidige merker coronakrisen, håper konsernsjef Helge Leiro Baastad at det snart vil åpne seg en mulighet for å drysse penger over aksjonærene. Han viser til at selskapet har en solvensmargin på 269 prosent etter at utbyttet er holdt tilbake.

Gjensidige har som ambisjon å ha en margin på mellom 150 og 200 prosent i en normalsituasjon. 

– Det er veldig mye penger i dette selskapet, og vi mener at mye av dette bør betales ut til aksjonærene i form av utbytte, sier Baastad.

– Covid-19 har ført til en spesiell situasjon, og spørsmålet vi stiller oss er hvor mye ekstra kapital vi trenger. Uansett hvilke scenario vi ser for oss, mener vi det er forsvarlig å betale ut det ordinære utbytte, legger han til.

Men det vil trolig ikke skje med det aller første:

– Som en stor, norsk finansinstitusjon måtte vi forholde oss til myndighetenes signaler. Vi har imidlertid en klar ambisjon om å dele ut det ordinære utbyttet i løpet av andre halvår, sier Baastad.

Justert for det ordinære utbyttet vil solvensmarginen falle til 233 prosent, mens marginen vil krympe til 207 prosent hvis også det ekstraordinære utbyttet betales ut.

Viktig utbyttehistorie

– Hvorfor er det så viktig for dere å betale utbytte?

– Da vi gikk på børs var vi overfor våre investorer veldig tydelige på at de kunne forvente et høyt og stabilt utbytte, og at det ville vokse i perioder med vekst. Det er viktig for Gjensidige å opprettholde den historien, sier Baastad.

Han peker på at de store forsikringsselskapene i Norden fremover trolig vil vokse i samme takt som BNP-veksten. I mangel på sterk vekst er det høy direkteavkastning investorene tiltrekkes av.

– Vi er ikke et teknologiselskap som kan levere tosifret vekst i flere år. Vi er en defensiv investering, som kan lokke med gode, løpende utbytter. Utbytte er viktig for mange av våre største eiere, enten det er Gjensidigestiftelsen, som har forpliktet seg til å betale ut kundeutbytte til sine medlemmer, eller de mange pensjonsfondene.

Ingen krumspring

Ikke overraskende ble Gjensidiges resultat i kvartalet sterkt påvirket av nedturen i finansmarkedet. Finansresultat endte på minus 1,5 milliard kroner etter en negativ finansavkastning på 2,5 prosent.

SNUDDE SEG RUNDT: Protector Forsikring og konsernsjef Sverre Bjerkeli satset på high yield-obligasjoner da markedet kollapset i mars. Foto: Eivind Yggeseth

Da Protector Forsikring kom med en oppdatering på første kvartal i forrige uke, sa konsernsjef Sverre Bjerkeli at selskapet hadde utnyttet børskollapsen i mars til å kjøpe high yield-obligasjoner for 1,5 milliarder kroner.

«Vi har tro på at dette skal gi oss en sterk meravkastning,» sa han til Finansavisen.

– Har Gjensidige gjort tilsvarende krumspring?

– Ære være Protector for den timingen og «gutsen» de her viste. Vår strategi er nærmest uendret, noe som har medført at vi har tatt ned risikoen løpende gjennom kvartalet. Vi har derfor ikke gjort noen slike krumspring, sier Baastad.

gjensidige forsikring
helge leiro baastad
protector forsikring
sverre bjerkeli