Slår ned de små med vekst

De største skadeforsikringsselskapene ruller nå over de minste aktørene med regelrett høy vekst.

VOKSER I NORGE: If er Nordens største skadeforsikringsselskap, og ledes av konsernsjef Morten Thorsrud. Foto: Iván Kverme
Forsikring

Når det finske finanskonsernet Sampo rapporterer sine regnskaper, kommer også If Skadeforsikrings resultater frem. Og dermed har de tre – tradisjonelt sett – største skadeforsikringsselskapene i Norge levert sine rapporter for første kvartal.

Tallene viser at samtlige vokser mer enn BNP, og at Gjensidige, If og Tryg tar igjen tapte markedsandeler.

– Jeg tror det er riktig å si at det pågår en konsolidering i det norske markedet etter en periode med veldig mange etableringer, sier konsernsjef i If, Morten Thorsrud.

If økte premieinntektene i Norge med 9,5 prosent siden første kvartal i fjor. Mens Gjensidige på konsernnivå økte sin topplinje med 8,8 prosent, økte Tryg sine premieinntekter i Norge med drøyt 13 prosent.

«Øvrige» faller

Ifølge Finans Norge hadde Gjensidige 25,6 prosent av det norske markedet ved nyttår, etterfulgt av If med 21,1 prosent og Tryg med 13,3 prosent.

Etter at DNB og SpareBank 1 Gruppen slo sammen sine skadeforsikringsselskaper til Fremtind, kapret de tredjeplassen foran Tryg med 14,1 prosent i fjor.

De tradisjonelt sett tre store selskapene hadde i fjor samlet 60 prosent av markedet. Ti år tidligere, i 2009, hadde de til sammenligning en samlet markedsandel på knappe 73 prosent. 2009 var også året da de «Øvrige» i Finans Norges statistikk gikk forbi Tryg. Finans Norge har i denne gruppen samlet det resterende markedet, utover dagens fire største enkeltaktører.

Fra 2018 til 2019 gikk «Øvriges» markedsandel tilbake fra 29,5 til 25,9 prosent, og den tendensen kan nå virke å fortsette.

– De seneste ti årene kan det virke som om de små aktørene har fått stadig større utfordringer med å møte sine finansielle mål.

For Ifs del viser Thorsrud til at premieøkningen i Norge både stammer fra nysalg og økte priser.

– Det er en relativt høy skadeinflasjon i Norge, og det har vært behov for en prisøkning. De små konkurrentene er ikke like aggressive på pris lenger.

Vinner på lojale kunder

– De største skadeforsikringsselskapene ser samtidig ut til å ha styrket sin konkurranseposisjon. Det blir stadig tydeligere at det er minst like viktig å holde på kundene, at disse er lojale, fremfor det å skaffe seg nye kunder, sier Thorsrud.

– Distribusjonen i skadeforsikringsbransjen er veldig kostbar, og de fire store viser i større grad enn de små at deres gjennomsnittskunder blir lenger i selskapene.

I pressemeldingen fra If heter det at selskapet har fått innrapportert 48.000 erstatningskrav for kansellerte reiser og avbrutte ferier som følge av coronakrisen. Thorsrud opplyser at 26.000 av disse kom i første kvartal, og at de har fortsatt inn i andre kvartal i samme takt.

– Vi venter at dette tallet vil fortsette å stige når vi nærmer oss sommeren. Vi har bedt kundene om å avvente situasjonen, og det har de gjort, sier Thorsrud.

Ifs tekniske resultat i Norge trekkes forøvrig ned av brannen i parkeringshuset på Sola, Stavanger Lufthavn.

If Norge

(Mill. kr)1. kv./201. kv./19
Netto premieinntekter5.5595.060
Sum driftsinntekterI/TI/T
Teknisk resultat156237,0
Resultat før skattI/TI/T
sampo
if
skadeforsikring
morten thorsrud
Nyheter
Børs
Forsikring