Frende rapper Gjensidiges kompiser

Sparebankeide Frende Forsikring får et løft i sin omsetning på nær 20 prosent når tre av 14 Varig-selskaper bytter partner.

STARTET FORSIKRING: Sparebanken Vest, her representert ved konserndirektør Frank Johannesen (t.v.) og konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth, startet Frende Forsikring i 2007. Foto: Iván Kverme
Forsikring

I en samlet overgang kjøper Varig Hadeland Forsikring, Varig Orkla Forsikring og Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal seg inn i Frende Forsikring.

De tre Varig-selskapene står samlet for årlig salg av forsikringsprodukter til 575 millioner kroner, og vil merkes i Frende-sammenheng. 

Frende Forsikrings premieinntekter var på 3 milliarder kroner i 2019.

– For Frende er dette en stor historisk dag, da porteføljen er av en betydelig størrelse for Frende. Det er dessuten en bekreftelse på at sparebankmodellen vår er attraktiv, sier salgs- og markedsdirektør Erik Bjordal i Frende Forsikring.

I tillegg til å tilby brannforsikring, er Varig-selskapene distributører av Gjensidiges produkter. Når Varig-selskapene nå bytter til konkurrenten Frende, får de samme type rolle som sparebankene i Frende-samarbeidet der de er både eiere av produktselskapet og forhandlere av dets produkter.

Partene vil imidlertid ikke si noe om størrelsene i aksjetransaksjonen, da «det kommer til å avgjøres senere i juni», ifølge Bjordal. Han bedyrer at partene har signert sine avtaler.

Utfyller geografien

Frende Forsikring eies av 15 sparebanker, og i det fremheves fra Frende-ledelsen at de tre nye medeierne ligger i geografiske områder der eierbankene ikke er tilstede.

Selv om disse tre Varig-selskapene ikke nødvendigvis lager for mye finansiell skade for Gjensidige Forsikring når de går derfra, er deres overgang likevel mer enn symbolsk. På det meste var det 260 gjensidige brannkasser i Norge, og de aller fleste var med på etableringen av Gjensidige Forsikring frem til 1999.

Alle lot seg derimot ikke innfusjonere i Gjensidige, og en del har beholdt sin egenart ved å fortsatt være eid av sine kunder. Varig-konseptet har 14 medlemsselskaper og en samlet omsetning på 1,6 milliarder kroner. Det er tre av de største som nå går inn i Frende.

– Frende har en strategi som passer oss bedre enn Gjensidiges, og vi mener det kommer til å være lettere for oss å fortsatt være lokale og selvstendige i Frende-systemet, sier Jakob Ruud i Varig Hadeland.

Varig Hadeland bygger på Hadeland Brannkasse, som ble etablert i 1855.

– De tre selskapene som nå kjøper seg inn i Frende er mellom 165 og 180 år. Det er klart at vi har en historie som vi ønsker å ta vare på, sier Ruud.

Han mener nedbyggingen av Gjensidiges kontornett eksemplifiserer at Gjensidiges strategi er avvikende fra Frendes.

Vektlegger lønnsomheten

– For Frende gir Varig-selskapene oss ny og god kompetanse, samt at dette er distributører med høy lønnsomhet. Vi skulle gjerne tatt med oss flere Varig-selskaper, men respekterer at de vil bli i Gjensidige, sier Bjordal i Frende.

NYE EIERE: Erik Bjordal, konserndirektør i Frende Forsikring. Foto: Frende Forsikring

Forsikringsselskapet med hovedkontorer i Sparebanken Vests lokaler i Bergen har ikke klart å vise til den beste statistikken for combined ratio, som viser de samlede kostnadene i prosent av premieinntektene.

– Vi har lagt oss på et nivå som er høyere enn andre, og det skyldes at vi har prioritert vekst og at vi har hatt en annen distribusjonsmodell, sier Bjordal.

Han vil nå begrense veksten gjennom franchisetagerne, som Frende finansielt har hatt blandede erfaringer med:

– Vi kommer ikke til å bygge videre på franchisealternativet. Det skyldes også at vi er en liten organisasjon, og den må nå konsentreres om samarbeidet med Varig-selskapene.

Frendes eiere

Aksjonærene i Frende Holding, før Varig-transaksjonen

Sparebanken Vest39,7%
Sparebanken Sør20,2%
Sparebanken Øst13,2%
Sparebanken Sogn & Fjordane10,0%
Helgeland Sparebank7,9%
Spareskillingsbanken1,6%
Haugesund Sparebank1,6%
Skudenes & Aakra Sparebank1,1%
Flekkefjord Sparebank0,9%
Fana Sparebank0,8%
Søgne & Greipstad Sparebank0,8%
Voss Sparebank0,7%
Lillesand Sparebank0,6%
Luster Sparebank0,5%
Etne Sparebank0,4%