DNB kjøper KLP-datter

DNB Liv kjøper KLP Bedriftspensjon for anslagsvis mellom 400 og 450 millioner kroner.

Publisert 23. juni 2020 kl. 13.24
Oppdatert 23. juni 2020 klokken 13.36
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 281 ord
HELDIGITALT: KLPs konsernsjef Sverre Thornes og Anders Skjævestad, adm. direktør i DNB Livsforsikring, signerte kontrakten mandag kveld. Foto: DNB

KLP etablerte datterselskapet KLP Bedriftspensjon i 2006 for å kunne tilby innskudds- og foretakspensjon, inkludert forvaltning av pensjonskapitalbevis og fripoliser, til bedrifter i privat og offentlig sektor.

Forsøket var ment å kunne gi et økt tjenestetilbud, da gjensidig eide KLP primært forvaltet ytelsespensjonsordninger til kommuner og statlige bedrifter. Men KLP Bedriftspensjon nådde kun nær 7 milliarder kroner i forvaltningskapital, og sto foran et veiskille.

I en pressemelding sier KLP-sjef Sverre Thornes:

– Vi er svært fornøyd med å ha funnet en så sterk aktør som DNB som kjøper av KLP Bedriftspensjon. Vi er sikre på at selskapet og kundene våre vil dra fordeler av å bli del av et større fellesskap.

Thornes legger til at salget delvis skyldes endringene innen offentlig tjenestepensjon.

Får stordriftsfordeler 

KLP Bedriftspensjon hadde pr. mars nær 3.200 bedriftskunder innenfor innskudds- og foretakspensjon, og de hadde til sammen omkring 70.000 medlemmer og eiere av pensjonskapitalbevis og fripoliser.

– KLP Bedriftspensjon har vært en reell konkurrent, og vi vet godt hvem dette er og hvilke produkter selskapet yter. Det bød seg en mulighet, og vi er svært fornøyd med å få dette i land, sier Anders Skjævestad, adm. direktør for DNB Livsforsikring.

Denne uken har han signert kontrakten med KLP-sjef Sverre Thornes digitalt. For selv om selskapenes hovedkontorer ligger tett i tett i Bjørvika i Oslo, er alle møter blitt avholdt helt etter coronaboka.

I pressemeldingen uttaler Skjævestad at «KLP Bedriftspensjon har en sterk posisjon som leverandør av innskuddspensjon til virksomheter med offentlig tilknytning, og har satset på indeksfond og bærekraftig forvaltning» og at dette er noe DNB vil videreføre.

– Vi har en kostnadseffektiv modell. Innen pensjon er man avhengig av størrelse for å kunne drive effektivt. Derfor passer en portefølje som KLP Bedriftspensjon oss fint, sier Skjævestad.