Storebrand ble holdt på gangen av KLP

KLP virker å ha vært svært taktisk i sitt valg av kjøper av datterselskapet KLP Bedriftspensjon.

HOLDT UTENFOR: Storebrand og direktør Jon Hippe. Foto: Storebrand
Forsikring

Det kan bli skikkelig Tuppen og Lillemor-stemning i markedet for offentlig tjenestepensjon. Tirsdag ettermiddag meldte KLP at det selger sitt datterselskap KLP Bedriftspensjon til DNB. Etter det Finansavisen kjenner til skal prislappen i transaksjonen ligge et sted mellom 400 og 450 millioner kroner.

Som Finansavisen skrev onsdag betyr det i praksis at DNB har fått betalt for å ta over selskapet som har en portefølje på 7 milliarder kroner, da det er fullt ut oppkapitalisert og ved nyttår hadde en nær 600 millioner kroner i egenkapital.

Salget har tydeligvis blitt en snakkis i bransjen. Enkelte mener at selskapet er billig priset mens andre igjen mener det er dyrt da det inneholder en stor, ulønnsom portefølje med fripoliseprodukter.

Nå viser det seg også at budprosessen har vært lukket og for spesielt inviterte. Storebrand, som er en gigant i pensjonsmarkedet sammen med DNB og KLP, er denne gangen blitt holdt utenfor det gode selskap.

– Vi er overrasket over at KLP ikke ønsket tilbud fra Storebrand. Færre interessenter kan ha gitt en lavere pris for selskapet, og et eventuelt salg til Storebrand ville ikke hatt betydning for konkurransen i kommunemarkedet, sier Jon Hippe, ansvarlig for Storebrands kunder i offentlig sektor.

Går i strupen på KLP

Inntil i fjor var Hippe forsker i Fafo, der han også har vært leder. Han ledet også finanskriseutvalget som leverte inn sin evaluering i 2011. Hippe begynte i Storebrand fordi selskapet planlegger comeback i markedet for offentlig tjenestepensjon, nettopp for å ta opp kampen med KLP om kommunene og deres pensjonsordninger.

– Storebrand utfordrer nå KLP i markedet for kommunal tjenestepensjon, og kommunene kan for første gang siden 2012 velge mellom flere leverandører, sier Hippe.

Etter det Finansavisen kjenner til skal imidlertid andre store norske aktører, i tillegg til DNB, ha blitt invitert til å komme med bud på KLP Bedriftspensjon denne våren.

Konsernsjef Sverre Thornes i KLP understreker at hensynet til kundene har vært viktig i salget av datterselskapet:

– Noen av våre kunder blir nå delt mellom DNB og oss. DNB vil overta våre kunders medlemmer som har innskuddsordninger, mens vi vil fortsette å betjene disse kundenes ansatte som har offentlige tjenestepensjon.

I Finansavisen onsdag begrunnet Thornes salget på denne måten:

«Etter at det offentlige etablerte en påslagsordning som trådte i kraft ved årsskiftet, hadde ikke innskuddspensjon samme strategiske betydning for oss. Nødvendig vekst for å nå lønnsomhet måtte derfor komme fra privat sektor, som ikke er et satsningsområde for KLP.»

For tiden er det bare SpareBank 1 Forsikring og Storebrand som har løsninger som tilbyr kundene både hybridløsninger og innskuddsordninger, men nå blir det kun Storebrand som også tilbyr offentlig tjenestepensjon.

Vi er overrasket over at KLP ikke ønsket tilbud fra Storebrand.
Jon Hippe, direktør i Storebrand

35 mrd. bundet opp

– Kommunene er både kunder og eiere i det gjensidig eide livsforsikringsselskap KLP. Kommunene må investere kapital i selskapet når de blir kunder, og har skutt inn mer penger årlig siden da, hentet fra de frie inntektene. Til sammen har kundene bundet opp ca. 35 milliarder kroner i egenkapital i KLP, påpeker Hippe i Storebrand, og fortsetter retorisk:

– Spørsmålet er om dette har gitt kommunene tilsvarende høyere avkastning på pensjonspengene, eller kunne de fått samme avkastning i et annet selskap som ikke krever kapitalinnskudd?

Hippe mener at alternativet kunne frigjort kapital for kommunene, og at de hadde tjent på å bytte leverandør.

– Kommunene kan sikre effektiv bruk av pensjonsmidlene og lave pensjonskostnader ved å ta ordningen ut på anbud. Det påvirker ikke de ansattes pensjonsrettigheter, men kan ha stor betydning for kommunenes økonomi, sier Hippe.

Han antyder at Storebrand kunne bidratt til at KLP hadde fått en høyere pris på KLP Bedriftspensjon, men KLP-sjefen tviler på at han har tapt på å utelukke sin arge konkurrent.

– Vi har tatt alle forhold med i betraktningen når vi har invitert inn potensielle kjøpere til en budrunde på KLP Bedriftspensjon. Og det at vi fortsatt har mulighet til å ta vare på kunden har vært viktig for oss, sier Thornes.

På spørsmål om utelukkelsen av blant annet Storebrand kan ha ført til lavere pris på KLP Bedriftspensjon, svarer Thornes:

– Vi er veldig godt fornøyd med prisen.

Når Hippe blir spurt hva han mener om at Storebrand kan være den eneste som er utelukket fra budrunden, svarer Storebrand-direktøren:

– Det er pr. nå et hypotetisk spørsmål. Vi vet bare at vi ikke ble invitert til å gi bud, og kjenner ikke til andre budgivere. Uansett er det slik at flest mulig budgivere er viktig får å få best mulig pris, det vet alle som har solgt for eksempel en bolig.

storebrand
klp
dnb
Nyheter
Børs
Forsikring