Insr kan miste konsesjonen

Insr trengte bare å knipse med fingrene for å få investorene til å hoppe inn i en emisjon. Men plutselig truer Finanstilsynet med å ta konsesjonen.

NY RYDDEJOBB: Konsernsjef Espen Husstad i Insr. Foto: Iván Kverme
Forsikring

Fredag, etter børsslutt, skal Finanstilsynet ha sendt et illeluktende brev til styret og ledelsen i skadeforsikringsselskapet Insr. Der skal det ha fremkommet at konsesjonen kan ryke.

Beskjeden, som i praksis betyr at selskapets fremtid er svært usikker, kom bare et knapt døgn etter at Insr gjennomførte en rettet emisjon på over 55 millioner kroner. Emisjonen ble unnagjort på noen få timer torsdag ettermiddag og med en marginal rabatt.

På spørsmål om Finanstilsynets beskjed kom som et sjokk, svarer juridisk direktør Bård Standal på vegne av konsernsjef Espen Husstad:

– Jeg vil bruke ordet uventet om beskjeden fra Finanstilsynet. Om vi hadde forventet denne meldingen, ville vi ikke gjennomført emisjonen i forrige uke, sier Standal.

MER OPPVASK: Konserndirektør Bård Standal i Insr. Foto: Eivind Yggeseth

Finanstilsynet skriver ifølge Insr at det reagerer på selskapets risikokontroll. Selskapet skal svare Tilsynet innen august, men i første omgang kanselleres emisjonen.

– Finanstilsynet reagerer på kontroll- og risikospørsmål som er stilt i selskapets historiske forsikringsvirksomhet, og vi kan forstå at Finanstilsynet er utålmodig, sier Standal.

Solid kursfall

Insr hadde planer om å bruke kapitalinnsprøytningen på å utvikle tilbudet av white label-produkter, men emisjonen sørget samtidig for at selskapets solvensgrad bedret seg fra 117 prosent pr. mars til 132 prosent.

Investor Hugo Maurstad tok nær halvparten av de nye aksjene i emisjonen på 55 millioner kroner. Han besvarte ikke Finansavisens henvendelser mandag ettermiddag.

Insr varslet om Finanstilsynets innvendinger gjennom en børsmelding mandag morgen, og umiddelbart falt aksjekursen nær 40 prosent. Kursfallet endte tilslutt på 26 prosent.

Selskapets børsverdi er etter børsens stengetid mandag på 420 millioner kroner. Blant de større aksjonærene er Christen Sveaas’ Kistefos, som opplevde at aksjeposten på drøyt 50 millioner kroner ble redusert til 37 millioner kroner.

Gamle ruiner

Parallelt med at Insr nå skal svare Tilsynet, hentes Carnegie inn for å undersøke mulighetene for å få solgte Insr. Det betyr at dagens ledelse, der Husstad ble hentet inn på høsten 2015 og Standal startet tidlig i 2016, vurderer å kaste kortene etter sin opprydning.

Insr bygger på ruinene etter Vardia, og kjøpte i tillegg Nemi i 2017.

– Det er nok ingen overdrivelse, nei, å si at både Vardia og Nemi var en ruin. Gamle Vardia hadde store utfordringer og vi kjøpte Nemi av Alpha Insurance, som gikk konkurs, sier Standal.

Han mener at Finanstilsynet nå tar tak i kontroll- og styringsutfordringer som har ligget i Vardia og Nemi, og at mye er forbedret de seneste årene.

insr
insr insurance group
finanstilsynet
konsesjoner
espen husstad
Nyheter
Børs
Forsikring