Storebrand får medfart på børsene

Storebrand har økt forvaltningskapitalen med 17 prosent på ett år, og tjent på børsoppgangen. Storebrand-aksjen faller imidlertid i åpningshandelen.  

OPPTURER I FINANS: Konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand. Foto: Gorm Kallestad
Forsikring

Finanskonsernet har etter et meget turbulent første halvår klart å øke forvaltningskapitalen til 880 milliarder kroner. Sammenlignet med balansene for ett år siden, tilsvarer dette en oppgang på 17 prosent. 

For Storebrand er forvaltningskapitalen viktig for å øke honorarinntektene, som i tillegg til premieinntektene er en viktig topplinjefaktor.   

Med økende volum, samt positiv avkastning som genererer suksesshonorarer, endte konsernbidraget på 133 millioner kroner fra kapitalforvalningen. 

I presentasjon for onsdagens rapportering heter det at forvaltningen har tjent på finansmarkedenes retur i andre kvartal. Det opplyses også at fossilfrie fondsalternativer har slått godt an i Sverige, der SPP har fått 12 milliarder kroner i nye innskudd bare i andre kvartal. 

Lite utlån

Premieinntektene innen innskuddspensjon øker med 23 prosent, men i banken har Storebrand større vekstutfordringer. Der er det knapt nok positiv endring å spore, når volumene på 47,2 milliarder kroner sammenlignes med utlånene for ett år siden. 

Fra nyttår har faktisk Storebrands lille boliglånsbank mistet 1 milliard kroner i utlån.

Det kan virke som om ledelsen i langt større grad har konsentrert seg om de de største postene, som blant annet innebærer forvaltningen av kundenes pensjonsmidler. I rapporten opplyses det at den sterke kapitalposisjonen er benyttet til å øke risikoen i porteføljen. Det medfører at solvensgraden faller til 163 prosent, fra 172 prosent i mars.

Storebrand

(Mill. kr)2. kv./20Est. 2.kv./202. kv./19
Driftsinntekter1.301I/T1.235
Resultat før amortisering808820578
Resultat før skatt684703464
Resultat etter skatt453545451

Storebrand

  • Finanskonsern i markedet for langsiktig sparing og forsikring. 
  • Har hovedkontor på Lysaker. 
  • Konsernsjef er Odd Arild Grefstad. 
  • Fikk nåværende selskapsform i 1991 gjennom fusjon med det gjensidige forsikringsselskapet UNI. 
  • Største aksjonærer er Folketrygdfondet.
storebrand
Nyheter
Børs
Forsikring