Tungvekter kjøper porteføljer fra Insr

Storebrand sikrer seg nå mange nye forsikringskunder.

STOREBRAND-SJEF: Odd Arild Grefstad. Foto: Eivind Yggeseth
Forsikring

Storebrand-datteren Storebrand Forsikring AS har inngått avtale med Insr Insurance Group (Insr) om kjøp av kundeporteføljer, opplyses det i en børsmelding.

Overgangsprosessen for kunder fra Insr til Storebrand vil skje gradvis, med ventet oppstart innen utgangen av 2020. 

Tungvekteren vil ifølge meldingen betale et vederlag til Insr på 20–30 prosent av fornyede premier, og forplikter seg til å betale minst 70 millioner kroner senest seks måneder etter utgangen av fornyelsesperioden.

Transaksjonen som helhet er ifølge Storebrand ventet å medføre en marginal reduksjon av konsernets solvensgrad med mindre enn ett prosentpoeng.

I dag har Storebrand en markedsandel på 3,9 prosent i norsk landbasert skadeforsikring for privatmarkedet, mens Insr har en markedsandel på 2,2 prosent.

stb
insr
storebrand
insr insurance group
Nyheter
Børs
Forsikring