Insr kaster inn håndkleet

Insr-aksjen fikk fredag skambank etter at selskapet selger alle sine kunder til Storebrand. – Denne løsningen gir størst aksjonærverdier, sier konsernsjef Espen Husstad.

LEGGER NED: Konsernsjef Espen Husstad i Insr Insurance mener det beste for aksjonærene er å selge alle kundene og legge ned virksomheten. Foto: Iván Kverme
Forsikring

26. juni ble Insr Insurance-ledelsen tatt på sengen av et brev fra Finanstilsynet om at konsesjonen kunne ryke. Fristen forsikringsselskapet fikk til å svare Tilsynet var satt til fredag 14. august.

Ifølge Insr har Finanstilsynet reagert på selskapets risikokontroll. 

Før Oslo Børs åpnet fredag, sendte imidlertid Insr ut en børsmelding om at alle selskapets kunder selges til Storebrand. Dermed legger det børsnoterte forsikringsselskapet ned hele sin virksomhet.  

– Styrets risikovurdering var at det ville være sikrere å foreta et salg for å imøtekomme Finanstilsynet. Styret mente også at et salg ville gi størst aksjonærverdi, selv om vi er rykende uenige med Tilsynet, sier konsernsjef Espen Husstad.

– Denne løsningen henger også sammen med den korte tidsfristen vi fikk. Det er vanskelig å gjøre store endringer fra 26. juni til 14. august, legger han til.

Den beste løsningen for aksjonærene førte til at aksjen fredag ettermiddag ned hele 59 prosent til 0,93 kroner fredag. Tilbake til 2016 ble aksjen handlet for over 16 kroner.

Siden årsskiftet er aksjen ned 87 prosent.

Små verdier

Ifølge Husstad vil Storebrand overta Insrs kunder etterhvert som den enkeltes forsikring forfaller. Det er en vanlig måte å migrere på i forsikringsbransjen, hevder han, noe som også gjør at selskapets siste rester først vil bli avviklet en gang til neste år.

Storebrand vil betale et sted mellom 20 og 30 prosent av premieinntektene, som Husstad anslår til rundt 1 milliard kroner, og garantert minst 70 millioner kroner. Alle overflødige midler i Insr vil etter hvert bli betalt ut til aksjonærene. 

Etter fredagens børskollaps prises Insr til 137 millioner kroner.

– Det kan være forståelig at aksjen faller siden vekstmuligheten er borte, sier Husstad.

Tap for Kistefos

Største aksjonær i Insr er svenske Investment AB Öresund, som ved utgangen av første halvår hadde 4,7 milliarder svenske kroner under forvaltning. Nest største aksjonær er HDI, som er Tysklands tredje største forsikringsgruppering. 

Kistefos er den mest kjente norske investoren i selskapet. Før aksjen stupte i juni i forbindelse med brevet fra Finanstilsynet, satt Christen Sveaas' investeringsselskap på aksjer for drøyt 50 millioner kroner.

TAPER MILLIONER: Kistefos og Christen Sveaas er blant de største aksjonærene i Insr Insurance. Foto: Per Martin Norli

– Jeg har vært i kontakt med mange aksjonærer i dag, og tilbakemeldingene går på at de synes det er synd at vi blir tvunget til å selge. Vi har ikke hatt noen diskusjoner rundt hva de mener om løsningen sier Husstad.

Kunne vært bedre

Det blir for unyansert i si at vi ikke er enig i noe av kritikken
Espen Husstad, Insr Insurance

Selv om både ledelsen og styret er dypt uenig med Finanstilsynet, innrømmer Husstad at styringen og kontrollen i forsikringsselskapet kunne vært bedre:

– Det blir for unyansert i si at vi ikke er enig i noe av kritikken. Men vi er uenige i Finanstilsynets varsel om å miste konsesjonen.

– Vi opplevde at alle våre kunder har vært godt ivaretatt, og tilbakemeldinger vi har fått fra kunder vi har mistet er at det ikke er noen spesielle forhold som ligger til grunn for at de har forlatt oss.

Mer krevende

Ifølge Insr-sjefen vil selskaper som er i dialog med Finanstilsynet ofte bli konfrontert med kritiske forhold knyttet til driften.

– Det er bare å lese de ulike stedlige tilsynsrapportene som kommer. Vi er klar over at det var forhold som vi måtte forbedre oss på, og vi har gjort forbedringer på mange punkter.

– Er det blitt vanskeligere å bli en liten aktør i dette markedet?

– Det er krevende å være utfordrer i denne bransjen, sier Husstad, og legger til:

– Etter innføringen av Solvens II-regelverket i januar 2016, er det blitt stadig færre små forsikringsselskaper. Det skyldes at rammebetingelsene er mer krevende for mindre aktører, både når det kommer til kapitalkrav, rapportering og styring og kontroll.

 

insr insurance group
espen husstad
christen sveaas
Nyheter
Børs
Forsikring