Finanstilsynet med skarp kritikk av Insr Insurance

Insr Insurance Group risikerer å få konsesjonen trukket tilbake.

Publisert 14. sep. 2020 kl. 13.12
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 360 ord
FÅR KRITKK: Espen Husstad og Insr Insurance Group. Foto: Iván Kverme

Både styret og ledelsen blir beskyldt for å ikke ha overholdt sitt tilsynsansvar, noe som har ført til grov og vedvarende overtredelser. Ifølge Finanstilsynet har styret overtrådt plikten for forsvarlig organisering av selskapet, og manglende etablering av kontrollsystemer. Det skriver styret i en redegjørelse til selskapets ekstraordinære generalforsamling som skal avholdes den 5. oktober, skriver TDN Direkt. 

Styret uenige

Styret i Insr Insurance Group    er helt uenige med Finanstilsynets vurdering, men understreker likevel at det ikke er noen grunn til å tvile på at tilsynet mener grunnlaget er tilstrekkelig. Noe den løpende kontakten mellom grunnlaget over sommeren mellom tilsynet og styrket har understreket. 

Finanstilsynet reagerte på:

  • Gjentagende og betydelige regnskapsfeil over flere år (2013 til og med 2019). 
  • Manglende oppfølging, overvåking og styrerapportering av identifiserte risikoer på forsikringsområdet, i tillegg til fravær av hensiktsmessige retningslinjer for inntreden i nye markeder og produkter.
  • Mangel på tilstrekkelige kontrollmekanismer og -systemer for å styre salgsleddet.
  • Mangelfull oppfølging av utkontraktert virksomhet.
  • Etablering av det Finanstilsynet fastslo å være en filial i Danmark i motsetning til grensekryssende virksomhet, uten å etterleve regelverket for slik filialetablering.
  • Utilstrekkelig kommunikasjon med Finanstilsynet.
  • Andre forhold som manglende uavhengighet i kontrollfunksjonene, utilstrekkelige egnethetsvurderinger og utbetaling av variabel godtgjørelse i strid med regelverket.

Ifølge TDN Direkt er forholdene av en slik karakter at konsesjonen kan bli trukket tilbake. Finanstilsynet har foreløpig vurdert det slik at de tilbaketrekking av konsesjon er forholdsmessig siden det er snakk om grove og vedvarende overtredelser av grunnleggende krav for et skadeforsikringsselskap.

Tilsynet skal ha vurdert alternative tiltak – enten det har vært pålegg om retting eller krav om høyere ansvarlig kapital – men kommet frem til at slike tiltak ikke vil være tilstrekkelig. 

Styret i Insr Insurance Group er ikke overraskende uenige med Finanstilsynet og mener at de fleste overtredelsene som tilsynet peker på gjelder eldre forhold som er blitt korrigert. Styret mener dagens styre og ledelse ikke har gjort seg skyldig i overtredelse av lovpålagte plikter. Tvert imot mener styret at pr. i dag har selskapet  langsiktige eiere, et profesjonelt styre og ledelse. Slik styret ser det så kan det ikke være noen tvil om at selskapet er i en langt bedre forfatning enn det var i 2016. Derfor mener de at reaksjonen blir uforholdsmessig.