Blir gjørmeslagsmål i Insr-ruinene

Tilsynet ville nappe ut konsesjonen, men innmaten ble solgt til Storebrand. Nå vil gründer og tidligere sjef, Ivar S. Williksen, ha granskning av dagens Insr-styre.

FOR HISTORIEBØKENE: Ivar S. Williksen var tidligere adm. direktør i Vardia, forgjengeren til Insr. Foto: Eivind Yggeseth
Forsikring

Mandag sendte Insr  ut en innkalling til ekstraordinær generalforsamling der det skal vedtas å selge alle kundeporteføljene til Storebrand for en slikk og ingenting. Salget ble meldt i midten av august, og kun en drøy måned etter at Finanstilsynet varslet at skadeforsikringsselskapet kunne miste sin konsesjon.

I innkallingen fremkommer det at en av selskapets aksjonærer, Vikna Eiendom, vil ha en «gransking av forvaltningen av selskapet.»

Med henvisning til Finanstilsynets varsel om inndrivelse av konsesjonen i sommer, begrunner Vikna Eiendom granskningen på følgende måte:

«Varselet er unntatt offentlighet, men opplysningene i pressemeldingen er alene slik at Vikna ser behov for at forvaltningen av Insr undergis en uavhengig granskning.»

Gamlesjefens oppgjør

Majoritetseier i Vikna Eiendom, med 40 prosent av aksjen, er ingen hvem-som-helst i Insr- og Vardia-sammenheng, men selveste Ivar S. Williksen. Williksen var en av gründerne av Scandinavian Insurance Group, som senere tok navnet Vardia og ble børsnotert i april 2014.

Williksen ble imidlertid nødt til å forlate sitt hjertebarn kun et drøyt år senere, da en av de største oppvaskene i selskapets historie begynte. Kort til etter at Williksen forlot skadeforsikringsselskapet, måtte det blant annet kutte staben fra 500 til 15 personer. Oppvasken, og overtagelsen av Nemi, endte til slutt som Insr.

– Vi savner transparens fra dagens styre og ønsker innsyn i hva som har skjedd i selskapet. Vi er bekymret for hva som er bakgrunnen for Tilsynets varsel. Ellers har vi ingen annen kommentar enn den som fremkommer av innkallingen til generalforsamlingen, sier en ordknapp Williksen.

Har tørt krutt

Foruten Williksen, er også hans bror Nils Martin på eiersiden i Vikna Eiendom, samt Romskoug-familiens investeringsselskap Rom Invest. Rom Invest eies i dag av Sigmund Romskougs enke og døtre. Sigmund Romskoug var med på å starte både Nemi Forsikring og Vardia Forsikring.

Til sammen har Williksen kontroll over nær 1 prosent av aksjene i dagens Insr. Men sammen med sin bror, har Williksen ressurser til å drive opprøret fra Trønderlag. Nils Williksen er nemlig også kjent som en av de største aksjonærene i NTS, der han har aksjer for 1,3 milliarder kroner.

På aksjonærlisten er dessuten andre tungvektere som Stein Erik Hagens Canica og Kristen Sveaas’ Kistefos representert. 

Etter det Finansavisen forstår er hverken Hagen eller Sveaas å anse som Williksens allierte.

«Allerede krevende situasjon»

Som kommentar til forslaget om granskning skriver styret i møteinnkallingen:

«I lys av forslagets natur finner styret det unaturlig å anbefale et vedtak for eller imot. Det bemerkes likevel at en granskning av forvaltningen i selskapet vil legge ytterligere press på selskapets administrative ressurser i en allerede krevende situasjon.»

– Vi har ingenting å skjule, sier dagens Insr-sjef Espen Husstad når han blir bedt om å kommentere Williksens ønske om granskning.

Husstad sier han «ikke har noen synspunkter» på at det er nettopp Williksen som fremmer forslaget.

– Vi må akseptere ønsket om en granskning, som er en del av aksjonærrettighetene. Det vil imidlertid kunne være kostnadskrevende og noe selskapet må dekke økonomisk. Det vil være en ekstrabelastning i dagens situasjon, sier Husstad.

Det lyktes ikke Finansavisen å komme i kontakt med styreleder Øystein Engebretsen mandag ettermiddag. Han eier 2,6 prosent av aksjene i Insr sammen med sin kone, og tok i vår over etter mangeårig styreleder Åge Korsvold. Engebretsen jobber dessuten for investeringsselskapet Öresund, som er børsnotert i Sverige og eier av drøyt 26 prosent av aksjene i Insr.

insr
ekstraordinær generalforsamling
skadeforsikring
finanstilsynet
ivar s. williksen
vardia
Nyheter
Finans
Børs
Forsikring