Kistefos raser mot Insr-salg

At Storebrand fikk grønt lys fra Finanstilsynet til å kjøpe kundeporteføljen i Insr får investeringsdirektøren i Christen Sveaas' Kistefos til å se rødt. – Det føles som et ran, sier Gunnar Jacobsen.

BRAKTAP: Investor Christen Sveaas`Kistefos og andre Insr-aksjonærene ser ut til å sitte igjen med smuler i Insr-ruinene. Etter at Kistefos investerte nær 90 millioner i 2017 har aksjekursen kollapset, og nå er posten kun verdt knappe ni millioner kroner. Foto: Ivan Kverme
Forsikring

– For oss ser det ut til at 1 milliard kroner i aksjonærverdier, 150 arbeidsplasser og et selskap med eiere som er villig til å stille opp med ny kapital, går tapt fordi ledelsen følte seg tvunget til å gjennomføre et hastesalg av porteføljen i fellesferien, sier investeringsdirektør Gunnar Jacobsen i Kistefos.

Siden august 2017 har Kistefos vært eier av 8,9 prosent av skadeforsikringsselskapet Insr  . Det har vært en lidelse. Dagens eierandel verdsettes til knappe 9 millioner kroner.

Etter at Insr-ledelsen den 26. juni ble tatt på sengen av Finanstilsynet om at konsesjonen kunne ryke, hadde det kun halvannen måned på seg til å komme med et tilsvar. 

Med tidspress, coronakrise og fellesferien rundt hjørnet initierte derfor Insr-ledelsen en «strategisk gjennomgang», som endte med at store deler av kundeporteføljen ble solgt på billigsalg til Storebrand.

Børsnotering av Infront. Gunnar Jacobsen, Kistefos Foto: Eivind Yggeseth

– Å selge en portefølje med premieinntekter på mer enn 1 milliard kroner for 70 millioner kroner er jo åpenbart en dårlig deal, sier Jacobsen.

Han drar det videre:

– Det er ikke bare en dårlig deal, det føles som et ran!

Flust av primærinnsidehandler

«Denne løsningen henger også sammen med den korte tidsfristen vi fikk,» sa konsernsjef Espen Husstad i Insr til Finansavisen etter at Storebrand-dealen ble annonsert.

Finanstilsynet brukte kun én måned på å behandle transaksjonen, som endte med at den ble godkjent allerede onsdag denne uken. At Storebrand overtar porteføljen er ikke problemet, men det er måten det skjedde på og prisnivået på transaksjonen som er en hodepine for Kistefos-systemet.

Insr-aksjonærene får anslagsvis 0,73 kroner pr. aksje for kundeporteføljen, som senest i juli hadde en overtegnet emisjon med en prising til 6 kroner pr. aksje. Prisen bestemmes etter hvor mange av Insr-kundene som blir med over til Storebrand.

– Det vi strever med er å forstå dialogen mellom selskapet og Finanstilsynet, sier Jacobsen, og fortsetter:

– Sistnevnte kritiserer selskapet for utilstrekkelig kommunikasjon, men kan jo heller ikke selv ha vært tydelig på virkemidlene som vurderes når styret og ledelsen har meldt et tosifret antall primærinnsidekjøp bare inneværende år.

KJØPTE AKSJER I JUNI: Adm. direktør Espen Husstad i Insr kjøpte aksjer kun uker før selskapet ble tvunget til å ta drastiske grep. Foto: Foto: Iván Kverme

For konsernsjef Husstad har siden februar kjøpt aksjer for en halv million kroner, hvor det største aksjekjøpet skjedde få uker før brevet fra tilsynet i juni.

Styremedlemmene Øystein Engebretsen og Dr. Immo Querner har samlet lagt 1,3 millioner på bordet i år, hvor disse også kjøpte de siste aksjene i juni. Også finansdirektør Hans Petter Madsen sikret seg «billige» Insr-aksjer i mai. Kun uker etter var det bare smuler igjen av disse 1,9 millionene.

– Om de hadde mistenkt at konsesjonen skulle ryke, hadde de vel ikke lagt millioner av kroner i selskapet kort tid før konsesjonen kan ryke, spør Jacobsen retorisk.

Primærinnsidekjøp i 2020

StillingNavnInvestertUrealisert tap
Adm dir.Espen Husstad500 999410 969
StyremedlemØystein Engebretsen696 720575 208
StyremedlemDr. Immo Querner608 547508 947
FinansdirektørHans Petter Madsen100 00083 400
--1 906 2661 578 525

*Basert på aksjekurs 0,664

Oslo børs/Infront

Restene av Insr-ruinene blir trolig et attraktivt børsskall, men uten verdier.

Står klare med penger

I tillegg til at det «forelå brudd på krav som er grunnleggende for driften av et forsikringsforetak» mente Tilsynet at solvenskapitalen var for lav,men ikke under den lovpålagte grensen på 100 prosent.

Men at solvensgraden skulle økes hadde imidlertid Insr-styret allerede håndtert gjennom en overtegnet emisjon, som ble annonsert overtegnet dagen før avskiltningsvarslet fra Finanstilsynet dumpet ned i postkassa.

Blant de nye investorene var blant annet Altor-topp Hugo Maurstad, som sammen med Kistefos og en rekke av de eksisterende eierne skulle skyte inn nye 55,6 millioner kroner. Dette ville ha økt solvenskapitalen til 138 prosent.

SLAPP KURSKOLLAPS: Altor-topp og investor Hugo Maurstad. Foto: Ivan Kverme

– Og vi står fremdeles klare med penger, sier Jacobsen.

Husstad og Insr-styret har siden juni vært «rykende uenige» med Finanstilsynet, og hevder mange av anførslene i tilsynsrapporten bygger på ting som skjedde i Vardia-tiden.

«De fleste overtredelsene Finanstilsynet har vist til, gjelder eldre forhold som er korrigert», skriver Husstad i tilsvaret til Finanstilsynet.

I den samme uttalelsen hadde Husstad og styret i Insr allerede sett seg nødt til å koble på rådgivere for å gjøre en «strategisk gjennomgang».

For alle praktiske formål betyr det å selge hele eller deler av selskapet, med bistand fra Advokatfirmaet Wiersholm og Carnegie.

Finanstilsynet ga grønt lys i 2017

Christen Sveaas' investeringsselskap kom inn på eiersiden i Insr i august 2017, etter at ABG Sundal Collier gjorde emisjonen som finansierte oppkjøpet av Nemi Forsikring. Emisjonen var rundt 400 millioner kroner.

Kistefos-system la omtrent 90 millioner kroner i emisjonen, som var betinget av en godkjennelse fra Finanstilsynet kun 30 måneder før avskiltningsvarselet.

Den negative Vardia-historikken var Jacobsen klar over, men han trodde at dette var et tilbakelagt kapittel siden ledelsen ble byttet ut og det gjort en opprydding.

– Vi gjorde vi en sjekk av selskapets styre og ledelse uten negative funn, men registrerte at selskapet, som tidligere het Vardia, hadde hatt en utfordrende dialog med både revisor og Finanstilsynet, sier Jacobsen.

Til slutt var det var Finanstilsynets grønne lys som overbeviste Kistefos-systemet om at alle problemene med Vardia var borte.

– At Finanstilsynet godkjente oppkjøpet i 2017 var selvsagt avgjørende for at vi tegnet oss i Insr-emisjonen, sier Jacobsen.

Om Storebrand får Insr-kundene til en «spotpris» bestemmes av Insr-aksjonærne under en ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober. Her kreves det at to tredjedeler av aksjonærene stemmer for å selge til Storebrand.

insr
insr insurance group
kistefos
christen sveaas
gunnar jacobsen
finanstilsynet
espen husstad
hugo maurstad
Nyheter
Finans
Børs
Forsikring