Galimatias i Insr-aksjen

Investorene har enten mistet hodet, byttet ut lottokupongen med Insr-aksjer eller posisjonert seg for en heftig maktkamp 5. oktober. På bare noen dager har Insr-aksjen tredoblet seg på Oslo Børs.

FRA VARDIA-TIDEN: I mai 2016 avholdt Vardia generalforsamling. Ved bordet sitter konsernsjef Espen Husstad og daværende styreleder Åge Korsvold tar seg for ansiktet.  Foto: Brian Cliff Olguin
Forsikring

For én uke siden ble Insr-aksjen  omsatt på kurser fra 60 til 70 øre, og det kan fort bli russiske prosenter av slike utgangspunkt. Fra mandag til fredag i forrige uke steg aksjekursen drøyt 21 prosent før Gunnar Jacobsen, Kistefos’ investeringsdirektør, i Finansavisen lørdag raste ut sin frustrasjon over Finanstilsynets håndtering av selskapet.

I intervjuet signaliserte Jacobsen en offensiv og kamplysten holdning. Det har trolig vært med på å utløse en vanvittig kjøpsinteresse i aksjen:

Fredag endte aksjekursen på 1,60 kroner, og aksjen har da steget 257 prosent gjennom uken.

Den prosentvise stigningen kommer ikke helt ut av det blå. Fredag, da aksjekursen på det meste var over 2 kroner, endte dagen med en rekordomsetning på 35 millioner aksjer. Til sammenligning er det 148 millioner aksjer utestående i selskapet.

Låste posisjoner

Målt i kroner var Insr-aksjen fredag lenge mer populær enn tungvektere som Storebrand, Tomra og Norsk Hydro. Handelsvolumet la seg også sammen med selskaper som har fått mye oppmerksomhet i det seneste, som Quantafuel og Aker Offshore Wind.

Om man forutsetter at selskapets mest sentrale aksjonærer; det børsnoterte svenske investeringsselskapet Investment AB Öresund, det tyske forsikringsselskapet Talanx, Christen Sveaas’ investeringsselskap Kistefos og Stein Erik Hagens Canica alle er interessert i sitte med sine aksjer, er godt over 40 prosent av eierandelene låst.

Det betyr at fredagens handel alene tilsvarer en omsetning på 50 prosent av de tilgjengelige aksjene i markedet.

Volatiliteten har fristet flere aksjetradere til å ta del i sirkuset, men i tillegg pågår trolig et posisjoneringsspill før generalforsamlingen 5. oktober. Det kan heller ikke utelukkes at enkelte investorer kjøper seg opp i Insr for å kontrollere et børsskall, som vil være tilfelle dersom porteføljen blir solgt til Storebrand. For skjer det, skal resten av selskapet avvikles.

Ti seneste dagene i Insr-aksjen

DatoAnt. aksjer omsattVektet snittkurs
25.09.202035.879.4431,66
24.09.202016.047.4531,12
23.09.20207268.0740,94
22.09.202010.683.4900,83
21.09.20206.066.6390,72
18.09.20201.436.6780,65
17.09.20203.774.1060,70
16.09.202013.797.1510,70
15.09.2020506.3850,50
14.09.2020464.8040,52

Dagsnitt forut for disse ti dagene: 623.813.

Mens Öresund i en børsmelding har signalisert at det støtter et salg av kundeporteføljen til Storebrand, er det mye som tyder på at Kistefos ikke vil gjøre det samme.

Og mens Öresund har 24,9 prosent av aksjene og dispensasjon fra Finanstilsynet til å eie opptil 25 prosent av selskapet, har ikke Kistefos et lignende unntak og møter regelen om eierbegrensning allerede på 10 prosent. Deres posisjoner er altså nær sagt låst, og det må være andre som driver kjøpene for å bygge opp blokker som kan påvirke avgjørelsen 5. oktober. Det vil kreves minst en tredjedel av aksjene for å få negativ kontroll.

«Rykende uenig»

Investeringsdirektør i Öresund og relativt fersk styreleder i Insr, Øystein Engebretsen, sier til Finansavisen at Öresund satt stille i båten fredag:

– Vi har ikke bidratt til handelen i Insr, vi har heller ikke solgt, sier han.

STØRSTE EIER: Styreleder i Insr, Øystein Engebretsen. Foto: Scandi Standard

Ettersom avtalen om salg av kundeporteføljen til Storebrand skjedde i form av et brannsalg i sommer, er det blitt indikert at aksjonærene kun vil sitte igjen med drøyt 70 øre pr. aksje når kundene er solgt til konkurrenten.

Gjennom denne uken har det derfor vært flere som trolig har benyttet seg av muligheten og solgt på kurser over 1 krone. Det er imidlertid kun ørsmå marginer mellom ask- og bid-prisene på Oslo Børs, hvilket indikerer at selgerne langt ifra er de som preger handelen i Insr på Oslo Børs.

Styret må ha minst to tredjedels flertall for at Storebrand-salget blir banket gjennom, og trolig jager begge leire aksjer på Oslo Børs.

– Vi vil fortsatt støtte et salg av kundeporteføljene til Storebrand, sier Engebretsen på vegne av Öresund.

På Oslo Børs prises nå egenkapitalen i Insr til 232 millioner kroner. Selv om det fort kan være at Öresund og Kistefos stemmer mot hverandre den 5. oktober, er de i hvert fall enige om én ting:

– Vi er fremdeles rykende uenig i Finanstilsynets varsel i sommer, sier Engebretsen.

insr
øystein engebretsen
kistefos
canica
Nyheter
Børs
Forsikring