Insr-sjefen ser rødt

Tre timer etter at emisjonen i sommer var overtegnet ble livsgrunnlaget nappet bort av Finanstilsynet. Espen Husstad mener Finanstilsynet opptrer med allmektighet.

FRATATT ALT: Espen Husstad låner sarkastisk vers fra Bjørn Eidsvågs låt Alt du vil ha i sin kronikk og kritikk av Finanstilsynet. Foto: Brian Cliff Olguin
Forsikring

– Finanstilsynet fjerner effektivt livsgrunnlaget for mindre, frittstående forsikringsselskaper. Nå finnes det kun noen få igjen, som Jernbanepersonalets forsikring, og de selskapene har som hovedregel spesielle tilknytninger og et annet kommersielt utgangspunkt. Med politikernes godkjennelse ender vi opp med å fjerne mangfoldet i norsk finansnæring, sier adm. direktør Espen Husstad i Insr.

På mandag avholdes en ekstraordinær generalforsamling i skadeforsikringsselskapet. Da skal styrets forslag om å selge i kundeporteføljene til Storebrand vedtas. Tvangssalget kommer som en følge av at Finanstilsynet i slutten av juni varslet at selskapets konsesjon ville ryke, som betyr at Insr  er å anse som et dødt forsikringsselskap.

Har selv tapt på aksjen

Insr var, da det gikk under navnet Vardia, gjennom en rekke med alvorlige regnskapsfeil og påfølgende kriseemisjoner før Husstad overtok i 2016. Men også i hans tid i sjefsstolen har selskapet snublet.

Likevel har Husstad selv kjøpt Insr-aksjer flere ganger, og senest 3. juni. Da kjøpte han drøyt 100.000 aksjer på en dag da kursen var 3,60 kroner.

To uker senere virket alt å være fryd og gammen, da selskapet fikk på plass ny kapital gjennom en overtegnet emisjon. 

Lykken varte imidlertid kun i noen få timer før Finanstilsynets varsel deiset ned i pulten på Insr-kontoret.

– Nå konstaterer jeg at det er veldig bra å være en stor aktør innen skadeforsikring, og at politikerne sikrer at de største selskapene kan melke forbrukerne, sier Husstad.

Vi har ingen reelle ankemuligheter, med det mener jeg en uavhengig ankeinstans. Finanstilsynet er jo en underliggende etat til Finansdepartementet.
Espen Husstad

«Finanstilsynet går for langt»

I en kronikk publisert tirsdag kveld skriver Insr-sjefen at konkurransen innen norsk skadeforsikring er fraværende og at denne rammer personkunder og små bedrifter, og oppsummert at Finanstilsynet, med Finansdepartementets godkjennelse, setter opp inngangsbarrierer for nye utfordrere.

Konsernsjefen legger i kronikken til et vers fra Bjørn Eidsvågs Alt du vil ha, og legger lite skjul på at Finanstilsynets opptreden i Insr-saken oppleves som en allmektighet uten evne og vilje til «å gå i konstruktiv dialog med foretaket».

– Er du nå også blitt «galen» og «virre rundt i ring» slik Eidsvåg synger?

– Vi virrer ikke rundt i ring! Finanstilsynet har vært veldig tydelig i sin tilbakemelding, og vi er dypt uenig.

– Og hva mener dere at Finanstilsynet har gjort galt?

– Vår kritikk dreier seg om at Finanstilsynet går for langt når de vurderer å trekke konsesjonen, da de kritikkverdige forholdene etter vårt syn ikke er i nærheten av å forsvare et så alvorlig tiltak. Kritikken retter seg også mot at Finanstilsynet fastholder det lovmessige i grunnlaget selv om selskapets styre og ledelse presiserer at det i stor grad er snakk om historiske feil og at det er gjort omfattende forbedringer, sier Husstad.

Det er ingen hemmelighet at flere grove feil er gjort i selskapets historie, og Insr-sjefen er overraskende ærlig på at det også er gjort tabber i hans periode:

– I ettertid skulle vi gjort enkelte ting annerledes, og jeg forsøker ikke å legge skylden på noen andre for de feilene som er gjort i selskapet. Og det er jeg som skulle sett de feilene som var gjort før jeg kom inn. Disse feilene er etter hvert blitt godt kjent i markedet. Samtidig er det helt naturlig å gjøre feil når man bygger en virksomhet. Vi har imidlertid alltid sørget for at kundene har vært godt ivaretatt samt at solvensen har vært under kontroll. Jeg er stolt over den jobben de ansatte i selskapet har gjort.

– Vi har for eksempel hatt masse regnskapskluss, og selskapet har omtrent ikke hatt en eneste ren revisjonsberetning. Eksempelvis måtte vi i 2018 rette opp feil fra 2014. I fjor ble vårt IT-system, som vi gradvis var i ferd med å bytte ut, angrepet av virus, noe som igjen ga oss problemer med å rapportere reassuransen, legger Husstad til og understreker:

– Det er et uomtvistelig faktum at vi har gjort disse feilene.

Premieinntekter i milliardklassen

Til tross for selskapets rekke med feil, vil ikke Husstad akseptere at Finanstilsynet kan ha mistet tålmodigheten.

– Det er helt åpenbart at vi har gjort våre feil, men alvorlighetsgraden i Finanstilsynets avgjørelse er kraftig overdrevet. Finanstilsynet kan ikke si at vi har vært i brudd med solvenskravene, eller kritisere hvordan vi har håndtert kundene.

– Selskapet har gjort feil og hatt sine kommersielle utfordringer, men det siste er ikke Finanstilsynets anliggende – det er aksjonærenes. Eierne våre har stilt lojalt opp for et selskap med en god forretningside og som akkurat var i ferd med å oppnå kritisk masse. Slikt sett ble vi taklet i knehøyde. Og vi har ingen reelle ankemuligheter, med det mener jeg en uavhengig ankeinstans. Finanstilsynet er jo en underliggende etat til Finansdepartementet.

Med i dragsuget går milliardverdier i kundeporteføljen og 150 ansatte.

– Dersom man i Finanstilsynet ønsket å gjøre tiltak, kunne de eksempelvis foreslått å bytte ut styret eller ledelsen. Finanstilsynet kunne også økt kapitalkravene til selskapet eller krevd ytterligere rapportering – men ikke frata konsesjonen, sier Husstad.

insr
espen husstad
finanstilsynet
storebrand
Nyheter
Børs
Forsikring