Møter usikker skjebne etter salg av kundene

Et heftig oppgjør blant aksjonærene forhindrer ikke at Insr selger sine kunder til Storebrand, men nå er selskapets fremtid helt i det blå.

USIKKER FREMTID: Insr-sjef Espen Husstad (t.h.) støttet styrets forslag. I salen sitter valgkomiteens leder Karl Høie med hånden for pannen, mens Kistefos-representantene er i ferd med å ankomme generalforsamlingen.  Foto: Iván Kverme
Forsikring

Mandag formiddag ble Insrs ekstraordinære generalforsamling avholdt i Vika i Oslo, og det ble ikke uventet krøll i den digitale overføringen, det ble diskusjoner med krasse formuleringer og et knapt flertall i avstemningen.

Nå står ledelsen igjen med en slags plan for det neste årets drift – deretter er fremtiden høyst usikker.

Etter sommerens overraskende beskjed fra Finanstilsynet om at konsesjonen ville bli inndratt, med påfølgende hektisk salgsprosess, var mandag tiden kommet for å stemme over styrets forslag. Med delvis fysisk og delvis digitalt oppmøte, stemte aksjonærene for brannsalget av kundeporteføljen til Storebrand. Storaksjonær Kistefos lyktes til slutt å samle 26,83 prosent nei-stemmer, men lyktes ikke å nå en tredjedel.

– I løpet av 2021 vil vi ha overført alle våre kunder til Storebrand. Da vil vi mest sannsynlig fortsatt være et børsnotert ASA uten forsikringsvirksomhet og uten konsesjon til å drive med skadeforsikring, sier adm. direktør Espen Husstad.

Under generalforsamlingen sa han at det trolig vil være noe oppbemanningsbehov i Storebrand, og at det kan gi løsninger for en del av de ansatte i Insr. Hvor mange i ledelsen og administrasjonen som trengs for å «skrive årsrapporten for 2022» er fortsatt usikkert. Han sier selv at «det gjenstår å se» hva han selv skal finne på.

Dog ikke beksvart

– Når alle våre kunder er overført til Storebrand, vil det kun være igjen en liten investeringsportefølje i selskapet, men det kan tenkes at noen vil utnytte den muligheten det gir, sier Husstad.

Det skattemessige fremførbare underskuddet i selskapet var ved nyttår på drøyt 1,5 milliarder kroner, men skattefordelen på 363,4 millioner kroner er ikke bokført.

Nest største aksjonær i selskapet, Talanx, er en tysk skadeforsikringsgigant som hadde 92 milliarder kroner i netto premieinntekter i andre kvartal. Gjensidige hadde til sammenligning 8,8 milliarder kroner i premieinntekter i andre kvartal. Husstad vil ikke spekulere i om Talanx kan benytte seg av skattefordelen.

– Et annet alternativ er at vi får et nytt formål innen den tid, eller at hele selskapet selges til noen som kan se verdien av børsnoteringen. Et siste alternativ er at selskapet avvikles i 2022, og at restkapitalen betales ut til aksjonærene, sier Husstad, som legger til at Insr kommer til å nedskrive hele IT-plattformen, som kan benyttes av noen som vil drive med forsikring.

Men om noen vil åpne opp med forsikringer, og søke om en ny konsesjon hos Finanstilsynet, i et selskap som har samme organisasjonsnummer som Scandinavian Insurance Group, Vardia og Insr, er heller tvilsomt.

Det er fullstendig urimelig, fullstendig ute av proporsjoner og vi er fullstendig uenige.
Espen Husstad om Finanstilsynets avgjørelse

Fortsatt fullstendig uenig

Mandag formiddag brukte både Husstad og styreleder Øystein Engebretsen igjen anledningen til å si noen ord om tilsynets opptreden i sommer.

– Det varslede vedtaket om å inndra selskapets konsesjon kom fullstendig overraskende. Vi hadde ingen signaler fra fra tidligere ledelse eller styrerepresentanter, ei heller fra dagens styret var det gitt signaler om at noe slik kunne kommer, sier Husstad, som under generalforsamlingen omtalte Finanstilsynets avgjørelse på følgende måte:

– Det er fullstendig urimelig, fullstendig ute av proporsjoner og vi er fullstendig uenige.

insr
kistefos
espen husstad
Nyheter
Børs
Forsikring